Karlons nya fabriksbyggnad

uppfördes på rekordtid


— För ett halvt år sedan förevisade jag ”världens minsta fabrik”. Vi beslöt då, att snart träffas i en ny anläggning. Detta hus har byggts på ca 4 månader vilket torde kunna anses relativt snabbt med tanke på den kalla vintern och ringa antal arbetare. Totala längden är 40 m och största bredden 12,9 m, största höjden 5,9 m samt kubiken något under 2.000 kbm. Fabriken är byggd som en första del i en tilltänkt grupp på 10 enheter. Som ni ser är bygget inte ännu riktigt färdigt men det väntar man sig inte heller vid taklagskaffet. — Nu börjar monteringen av en hydraulisk press, vars vikt närmar sig 40.000 kg. Den är provkörd med tryck på över 1 milj. kg. — Med dessa ord som orienterande inledning hälsade Oy Karlon Abs direktör Hugo Nars välkommen till den taklagsfest han hade inbjudit i den nya fabriken senaste onsdag. Innan man bänkade sig kring kaffeborden gick man på husesyn i fabriken, som är ljus, rymlig och tidsenlig.Karlons nya fabriksbyggnad.


Vid tillfället var ca 35 personer närvarande. Där sågs bl. a. ingenjör Valter Ohls från Vasa, konsul F. Stenlund från Kristinestad, ekonomierådet J. Hallvar, stadsdirektör Ernest Eklund, många representanter för pressen m. fl.

I fortsättningen av sitt tal sade dir. Nars bl. a att fabriken under ett helt år tillverkat svetsade plastprodukter i en ytterst trång lokal. Han redogjorde för byggarbetena som skötts i egen regi med byggm. M. Nylund som övervakare. Dir. Nars riktade sin tacksamhet till stadsdirektör Ernest Eklund för att staden intagit en välvillig inställning till den nya fabriken. Han tackade byggnadsarbetarna, varuleverantörer, Nykarleby sparbank och andra.

— En fabrikshall skall vara ljus, om möjligt fri från pelare o. lätt kunna omställas för olika produktion när så behövs. Elektriska ledningar och kanaler bör därför ge möjlighet till omplacering av maskiner. Varm frisk luft vid köld och kall ventilation vid sommarhetta, med andra ord en jämn och behaglig temperatur för att öka trivsel, arbetsprestation och välbefinnande, sade dir. Nars och fortsatte:

Enligt min åsikt bör en arbetsvillig medlem av samhället känna att fabrikens ledning är intresserad av honom och hans prestationer o. insatser till allmän förmån och för undvikande av kriser. En samvetsgrann och god arbetare ger industriella existensmöjligheter

Bland andra talare vid kaffesitsen i den nya ljusa och rymliga fabriken märktes rektor Runar Hedberg, stadsdirektör Ernest Eklund, konsul F. Stenlund, ekonomierådet J. Hallvar, hr R. Nylund m. fl.

Senare samlades man till middag på restaurang v. Döbeln.

Det kan lugnt konstateras, att Karlons nya fariksbyggnad uppfördes på rekordtid.


Jakobstads Tidning april 1962.
Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Världens minsta fabrik är huset på stranden nedanför senare Majlis Övergaards stuga vid Gamla hamn. Den står kvar men förfallen.Läs mer:
Oy Karlon Ab av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur JT.
(Inf. 2017-10-01, rev. 2017-10-01 .)