Nykoprint Ab

Kvarnvägen 19
Jakobstadsvägen 1/Östra Esplanadgatan 31 • Några milstolpar

 • 1982 den första september grundades tryckeriföretaget Ab Nykoprint Oy av Rolf Björkskog. Av en tillfällighet var det 100 år efter att kantor Nessler hade börjat med sitt tryckeri i staden. Verksamheten började i ett gragae i ”Adventskapellet” och småningom hade man tagit över hela bottenvåningen.
       Björkskog började jobba 1963 (snart 60 år i tryckeribranschen) på Forsbergs Tryckeri i Jakobstad som springpojke, blev sedan tryckarlärling, for 1973 till Stockholm för att studera grafisk teknik på Grafiska Institutet, en tvåårig kurs. Jobbade sedan fram till 1982 som tryckerifaktor på Forsbergs.
 • 1991 grundade man med fyra andra datablankettryckeriet Formtec i Larsmo. Björskog var styrelseordförande. (JT 1991-09-11.)
 • 1995 blev man årets företagare.
 • 1997 hyrdes Adventskyrkan som kontor.
 • 1999 köptes Adventskyrkan och Nykoprint och Rolf sålde sina aktier i Formtec.
 • 2002 reserverades tomten på Kvarnvägen 19.
 • 2006 byggdes hallen.
 • Anställda sedan starten har varit Rolfs bror Tom Björkskog och hustrun Elisabeth Björkskog f. Höglund. Sönerna Andreas och Johan kom med efter avslutade studier.Nykoprints sydgavel och västfasad sommaren 2016. Förstoring.

   
   

Artiklar

 
Annons 1982
Nykoprint fick företagarpriset 1995
Annons 1996

Nykoprint planerar ny tryckerihall

2002

Nykoprint i nytt hus

2007

*     *     *
När det är frågan om:
— blanketter
— etiketter

— broschyrer (även fyrfärgs)

kan Ni med förtroende
vända Er till oss.
Östra Esplanadgatan 31 Tel 20507


Jakobstads Tidning den 2 december 1982.
(Inf. 2021-01-10.)


*     *     *

Nykoprint fick företagarpriset

Nykoprint tog igår emot 1994 års företagarpris i Nykarleby. Företaget har gjort goda resultat, trots lågkonjunkturen inom tryckeribranschen.


Nykoprint ämnar inte vila på lagrarna. Strax efter att han mottagit priset reste Rolf Björkskog till tryckerimässan i Düsseldorf, för att där stifta bekantskap med det allra senaste inom branschen, en elektronisk tryckpress.

– Jag tror inte att vi kommer att skaffa någon sådan inom de närmaste åren, säger han. Hittills finns det bara en sådan i landet.

Den elektroniska tryckpressen styrs från en dator. Björkskog jämför den med en avancerad laserskrivare.

– Den elektroniska pressen kan samtidigt trycka tvåsidigt fyrfärg direkt från pappersrulle.Tre fjärdedelar av Nykoprint, alla med efternamnet Björkskog, fr.v. Rolf, Elisabeth och Tom vid en nyinköpt offsetmaskin.


Björkskog tror att den nya tryckpressen har slagit igenom på bred front de närmaste åren.

Samtidigt som den nya tekniken ger möjligheter ser Björkskog den också som ett hot.

– Det innebär att var och en som har en dator också kan köra ett tryckeri.

För sin egen del är Rolf ändå inte bekymrad. En stor del av hans produktion består nämligen av förpackningar. Och för att göra sådana krävs nämligen grundläggande tryckerikunskaper.

Rolf Björkskog har varit i branschen sedan 1964. De 13 senaste åren har han drivit Nykoprint med hjälp av familjen. Och i det formatet ämnar han fortsätta.

Nykarleby stad ger företagarpriset på förslag av företagarklubben i staden. Priset instiftades för cirka femår sedan [2005] under stadens djupaste ekonomiska kris för att stimulera småföretagsamheten. Priset ges uttryckligen till små-, medelstora eller familjeföretag som skiljer sig ur mängden på ett positivt sätt.

– Vi uppskattar Nykoprints samarbete med närområdet trots företagets satsning utåt, sade stadsdirektör Stig Östdahl när han överräckte priset, en blomsterkvast och ett diplom som Nykoprint själv har tryckt när priset instiftades.


Johan Sandberg, Jakobstads Tidning den 11 maj 1995.
(Inf. 2021-01-10.)


*     *     *
När det är frågan om:

— blanketter

— etiketter

— broschyrer

kan Ni med förtroende
vända Er till oss.

Tel. 7220 507, fax 7221 533
Jakobstadsvägen 1
66 900 Nykarleby

Jakobstads Tidning den 28 november 1996. Notera att det som tidigare var Östra Esplanadgatan 31 ändrats till Jakobstadsvägen 1. Esplanaden slutar alltså numera vid Grev Tottgatan.
(Inf. 2021-01-10.)


*     *     *

Nykoprint planerar
ny tryckerihall

Tryckeriföretaget Nykoprint i Nykarleby har planer på att bygga en ny hall och på sikt utvidga verksamheten. Företaget har nyligen reserverat en industritomt på Kvarnvägen.


– Vi har redan för trångt i våra nuvarande utrymmen, vi behöver mera svängrum, hållbarare golv och högre till tak, säger faktor Rolf Björkskog. Och med tanke på generationsväxlingen bör vi planera för framtiden.

Någon exakt tidpunkt för byggstart på tomten som ligger mitt emot Nykarleby Affärsverks byggnad, har Björkskog inte.

– Till sommaren blir det inte, men kanske tidigast 2004, säger han.

Nykoprint verkar i dag i egna utrymmen i norra ändan av Topeliusesplanaden. I företaget jobbar just nu sex personer.

– Jag hoppas förstås att få de gamla utrymmena sålda så att vi inte hamnar i någon ”dubbelfälla”.

Kvarnvägen och Fabriksgatan i Nykarleby tycks just nu ha en viss dragningskraft på småföretag.

Stadsingenjör Gustav Hofman bekräftar att det är andra företag på väg till området.

– Några nya företag har redan reserverat tomter och även spekulanter har hört av sig, påpekar Hofman.


Leif Sjöholm, Jakobstads Tidning den 21 november 2002.
(Inf. 2021-01-10.)


*     *     *

Nykoprint i nytt hus

Tryckeriet Nykoprint i Nykarleby verkar numera i en helt ny och skräddarsydd tryckerihall på Kvarnvägen.

Också om många experter länge spått en minskning av tryckerisaker, är detta inget som märks på Nykoprint.

– Men konkurrensen är tuff, säger Rolf Björkskog.


Nytt hus ger nya möjligheter för företagarparet Rolf och Elisabeth Björkskog på Nykoprint.

 


Nytt hus ger nya möjligheter

I december flyttade offsettryckeriet Nykoprint till en ny och skräddarsydd industrihall på Kvarnvägen i Nykarleby.


Det var år 1982 som företaget grundades i Nykarleby av Rolf Björkskog.

– Innan jag startade eget hade jag jobbat 18 år som anställd i branschen, säger Björkskog.

Nykoprint började i ett garage i ett våningshus i centrum av Nykarleby. Undan för undan utvidgades rummen i våningshuset för att till slut omfatta hela husets bottenvåning, inklusive Adventskyrkans gamla kapell.

– Ändå rymdes hela verksamheten inte in. I många år var det trångt om saligheten på Jakobstadsvägen.

– Det var nästan så vi tvingades planera för när vi skulle mötas, säger Björkskog.

Sämst fungerade logistiken i de trånga rummen där det var omöjligt att ta sig fram med transport- eller pumpkärror.

Industritomten på Kampen reserverades redan för fyra år sedan.Något hastverk är den nya tryckerihallen inte, enligt Rolf Björkskog, som faktiskt reserverade industritomten redan för fyra år sedan.


– Det är således inget hastverk, säger Björkskog om den nya hallen, som togs i bruk i december.

Den utlösande faktorn till hela bygget var att Björkskog i det gamla tryckeriet fick en säker hyresgäst i Kårkulla, som kommer att öppna en arbetscentral i det gamla tryckeriet, där hyresvärden Björkskog som bäst renoverar enligt de önskemål som Kårkulla ställt.

– Att alla bitar föll på plats ledde till att vi slutligen vågade satsa i ett nybygge, även om konkurrensen inom tryckeribranschen är tuff, säger Björkskog.

Nykoprint räknar i dag sex heltidsanställda. Av dem är fyra personer ur Rolfs egen familj, hustrun Elisabeth och sönerna Andreas och Johan.

– Rationaliseringsvinster, svarar Björkskog på frågan om fördelarna med den nya tryckerihallen. I synnerhet gäller det logistiken.

I samband med flytten investerades också i en ny digital fyrfärgskopiator.

– Vi är faktiskt bland de första i Finland som fått igång den digitala fyrfärgskopiatorn, säger Björkskog.Jonas Beijar är ny medarbetare på Nykoprint. Ännu nyare är den digitala fyrfärgskopiatorn, som Nykoprint bland de första i landet tagit i bruk.


Nykoprints största kunder består av lokala industriföretag i nejden.

– Från Vasa i söder till Karleby i norr, säger Björkskog.

Att nöjda kunder återkommer är efter år är något som Björkskog fått erfara under de 25 aktiva åren i Nykoprint och utan någon egentlig marknadsföring.

– Det finns företag där jag som bäst håller på att serva den tredje generationens företagare.

Också om många experter länge spått en minskning när det gäller trycksaker, har den spådomen inte besannats.

– Någon minskad efterfrågan på trycksaker har åtminstone vi inte känt av, säger Björkskog.

Därmed inte sagt att det är lätt att komma över jobben.

– Konkurrensen är stenhård och det finns överkapacitet, som ger sig tillkänna i att det är många som konkurrerar om kunderna, säger Björkskog.

Vad gäller den egna omsättningen på Nykoprint, säger Björkskog att den är i balans.

– Tar pengarna slut är det bara att jobba hårdare, det är regeln som gäller för en privatföretagare. Jobb finns alltid, säger Rolf Björkskog.


Britt Sund, Jakobstads Tidning den 23 januari 2007.
(Inf. 2021-01-10.)


Margite Enlund tillhandahöll artiklar ur JT.


Läs mer:
Företagen på Kampen.
Företagets vebbplats.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-01-10, rev. 2022-10-02 .)