Nykarleby:

Lärarna till aktion
för säkrare skoltrafik

TRAFIKEN vid skolcentret i Nykarleby är åter aktuell. I dagarna har stadens myndigheter fått en skrivelse där en lärarkommitté formulerat en rad förslag till förbättringar. Lärarna vill aktivera planerandet av trafiken vid skolområdet. — Någonting måste göras, säger kommitténs ordförande John Fors. Nu måste eleverna på väg till och från skolan dela utrymme på den smala Seminariegatan med bilar, bussar och mopedister — det blir trångt och farligt, speciellt i rusningstid.


Kommittén tillsattes vid lärarnas studiedag för några veckor sedan och har förutom av John Fors [Normen] bestått av Lars Pensar [högstadiet], Cay Sundstén [gymnasiet] och Göran Hellberg [rektor vid Kristliga folkhögskolan]. I sin skrivelse påpekar lärarna att en långtidsplanering av trafiken på området behövs. Seminariegatan är också genomfartsväg för flera gårdsgrupper och drar rakt genom skolområdet. Redan nu borde man kunna förbättra läget t.ex. med strängare övervakning vid rusningstiden när skoldagen börjar o slutar.

Strandpromenaden längs älven borde göras användbar också för cyklister, gångtrafiken över kraftverksdammen borde ordnas bättre. Vidare påpekar lärarna att en speciell cykel- och gångbana borde ordnas i samband med Seminariegatans breddning.

35.000 mk finns med i årets budget för arbetet med Seminariegatan och det första skedet, att spränga bort en del av Brostuguberget, torde snart påbörjas.


Jakobstads Tidning den 4 november 1975.
Margite Enlund tillhandahöll.Läs mer:
Seminariegatan, Brostuguberget och trafik till skolcentrum.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-05-09, rev. 2021-05-09 .)