Munsala får vatten från Kovjoki?
Underhandlingar med Nykarleby lk
Gemensamt reningsverk vid Nålön?Stadsbyggmästare Nils Levlin framför den vallgrav på fyra meters djup där vatten- och avloppsrören placeras, i bakgrunden Kuddnäsområdet. Förstoring.


VATTEN, KLOAK OCH RENINGSVERK — de sanitära anläggningarna har prioritet i den kommunala planeringen för både landskommun och stad söderöver. Nykarleby stad bygger ut kloak och vatten till Nålön, där reningsverket i en snar framtid skall byggas och landskommunen har tillsvidare inte påkallat några grävmaskiner, men ärendet är högaktuellt. Den nya hälsovårdslagen stadgar nämligen kloak och reningsverk om vattenledning dras till tätcentra.


Ett samgående mellan stad och landskommun kring reningsverket har diskuterats inofficiellt men inga avgörande beslut har fattats. Ett av problemen torde vara att stadens kloaksystem är underdimensionerat för en anslutning från de tre byggplaneområdena i landskommunen.

— Vilken väg vi än tar för vårt avloppsvatten måste vi räkna med ett beslut i saken i en nära framtid. Ett alternativ är förstås att vi bygger separat, säger kommunalsekreterare Sigvald Blomqvist.

Under alla omständigheter bygger landskommunen ett reningsverk i sommar, nämligen det som skall rena vattnet på Kovjoki-åsen. Pedersöre som numera är anslutet till företaget pockar på för att få vatten till vissa vitala punkter i kommunen och de planerade områdena i nära anslutning till Nykarleby stad med sina cirka hundra hushåll väntar också på vatten.

Det skulle ha ställt sig betydligt enklare — och billigare för oss om byggplaneområdena på sammanlagt 70 ha funnits inom en ram, men nu rör det sig om tre separata områden och det fördyrar givetvis projektet väsentligt.

För tillfället underhandlar man också med Munsala för en ytterligare breddning av ledningsnätet för Kovjoki-vattnet. Det är främst de västra och norra delarna av Munsala som har vattenproblem. Något beslut har inte fattats.

En anslutning till Munsala skulle lämpligast ske i Ytterjeppo, därifrån en ca 4,5 kilometer lång huvudledning skulle dras till Munsala. Vattensituationen i kyrkbyområdet, i Vexala och på endel andra håll är bekymmersam, varför samarbete kring Kovjoki-vattnet skulle ge en varaktig lösning.

Nykarleby stad har inte tidigare haft något reningsverk för kloakvattnet utan ån har fått vara en naturlig avledare. Enligt den nya lagen var denna metod för enkel och staden har tagit konsekvenserna. Någon omedelbar byggbörjan för kloakreningsverket räknar inte stadsbyggmästare Nils Levlin med — eventuellt planeras det i år och byggs nästa år. Allt beror på finansieringsfrågan.

— De budgeterade medlen räcker för det projekt som vi håller på med för tillfället, nämligen en avloppsledning på 1400 meter till det ställe nedanför begravningsplatsen där reningsverket kommer. Samtidigt läggs ner vattenledningsrör så det betyder att Nålön med sina 20 hushåll får vatten i en snar framtid.

Tidigare har endast själva stadskärnan haft vatten och kloak i Nykarleby. Enligt den 10-årsplan som redan påbörjats kommer också de perifera delarna av staden att saneras. Det betyder något över fyra kilometer ledning av bägge sortimenten, men då har också alla stadsinnevånare samma service.

— Vattenreningsverkets kapacitet är beräknad för 2 000 innevånare, så staden får växa nästan dubbelt innan vi behöver skrida till åtgärder. Reningsverk för en förmodad folkmängd tjugo år framåt är det däremot svårare att projektera. Här måste vi nog kalkylera med tillbyggnader varefter behovet växer.

Just nu bryter sig byggmästare Levlins mannar genom anrik mark. Gårdsplanen på Kuddnäs skars av ett fyra meter djupt dike och genom en skicklig lotsning lyckas man faktiskt klara byggnaderna. Men — en helt ny del av Nykarleby får härmed sin vattenfråga löst, Kuddnäs inkluderat, så det är trots allt motiverat att tillfälligt offra litet av idyllen för den goda sakens skull.


O-lund, Jakobstads Tidning, lördagen den 9 mars 1969?
Susanne Öst f. Levlin tillhandahöll.


Läs mer:
Lepu vattenledning Ab.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2019-10-27, rev. 2019-10-27 .)