Nykarleby får
boende vid älven

Byggnadsbyrå Jernström och Lindgren har lyckats med det som många byggföretag drömmer om: få lägenheter sålda på förhand så att bygget kan starta.

Det är trenden idag. Inget byggs innan man säkert vet att någon betalar.

Jernström och Lindgren uppför som bäst de första husen med fyra lägenheter på Joupers gamla tomt i Nykarleby. Förhoppningen är att bygga för tolv lägenheter. Med ytterligare några egnahemshus blir Rajåkern ett helt nytt bostadsområde i Nykarleby.

Bygg- och fastighetsmarknaden befinner sig i en vågdal. Efter två aktiva år råder nu stiltje. Trots att det allmänt tals om högkonjunktur och räntorna är anständiga.

Bankerna har pengar och vill gärna låna ut. Men långivningen till privatkunderna har ännu inte kommit igång. På den sidan, menar bankdirektörer i Jakobstad, är lågkonjunkturen inte över.

För Jakobstads del har förstås bomässan rört om en del på marknaden.

– – –


Sven-Erik Jernström och Peter Lindgren är beredda att bygga mer om hugade köpare hör av sig.


*     *     *Ett nytt bostadsområde växer fram på Älvbranten i Nykarleby.
Förstoring.


Nybygge i herrgårdsstil ger
Nykarlebys infart ny profil

Den gamla herrgården på Juthbacka står som förebild för de nya radhus som just nu uppförs på Rajåkern i Nykarleby. Där mittemot Juthbacka, skall så småningom ett helt nytt bostadsområde växa upp.


I slutet av maj står det första radhuset med fyra lägenheter klart för inflyttning. Lägenheterna är sålda, vilket var en förutsättning för byggstarten.

Det är snart ett år sedan vi började röra i det här, berättar byggherrarna Peter Lindgren och Sven-Erik Jernström. De förestår Byggnadsbyrå Jernström och Lindgren och är huvudägare i Bostads Ab Rajåkern.

De äger också tomten, som för Nykarlebyborna är Joupers tomten.

Byggnaderna från Joupers tid, som ser anskrämliga ut, skall rivas.Baksidan av huset skvallrar också om likheterna med Juthbacka Herrgård.


Det är nog bra att Nykarleby får en vackrare infart i och med de nya bostäderna, tycker Peter Lindgren.

Sedan det väl blev känt att det fanns planer på nybyggen vid Rajåkern tog försäljningen bra fart. Läget är bra på älvbranten just där älven gör en krök. Utsikten från solsidan är Juthbacka, älven och bron.

– Från husets vindsvåning ser man också gamla Storbron och kyrkan, säger Jernström.

– Så de som bor här har s.a.s. uppsikt över stadens infarter.

Det hamras och bankas på båda sidor av älven. Och en Nykarlebybo påpekade att i och med att bygget på Rajåkern har byggmästarnas hantverk tagits tillvara igen efter diverse arkitektoniska utsvävningar på andra sidan älven. Cirkeln till den gamla herrgården är sluten.

Huset som byggs uppförs helt i trä och kommer att ha samma färg som herrgården. Ett halvcirkelformat fönster upptill har också samma utformninge som herrgårdens. Det är Harald Dahlfors som planerat husen.

Jernström och Lindgren, som anlitar s.g.s. endast lokala krafter och företag i sitt projekt hoppas på en fortsättning.

Det hus som nu sett dagens ljus skall i första skedet följas av ett till likadant, möjligen redan till hösten.

I byggskede två ingår ännu ett radhus samt ett enplans parhus.

På samma område skall ytterligare två egnahemshus byggas.

– Men allt det här hänger förstås på att vi kan sälja lägenheter på förhand. Annars vågar man  sig inte riktigt på att bygga.

Lindgren menar ändå att byggandet håller på att vakna upp i Nykarleby efter flera års stiltje. Nykarleby var ju först in i lågkonjunkturen i och med pälskrisen. Nu går skinnpriserna upp, då brukar resten följa efter.

Lägenheterna i det nya huset är på 74–94 kvadrat i två plan. På det övre planet finns bland annat sovrum och en bastuavdelning. Köparna har fått vara med och planera inredningen så bostäderna får en personlig känsla. Och spånskivor är bannlysta i hela huset. Lägenheterna förses också med en uteterrass mot älven. Från Joupers tid finns redan gjutna plintar ute i älven så snabbt har man en brygga där.

– Hela området skall ingärdas med en häck men även andra planteringar finns i planerna.

Biltak och förråd kommer att uppföras.

En del byggnader på älvstranden har haft problem med sprickor och förskjutningar, men här är grunden stabil, säger byggarna.

– Både pelar- och balksystem stöttar huset.

I och med det nya bostadsområdet får Nykarleby en helt ny gata som är under arbete. Den kommer förstås att heta Joupersgatan.AnCi Holm, Jakobstads Tidning den 6 april 1995.
Margite Enlund tillhandahöll.


*     *     *Området från Kartplatsen 2021. Förstoring.


Läs mer:
Fler artiklar ur JT.
Inf. 2021-10-24, rev. 2021-10-24 .)