Lång väntan
på huvudet

NYKARLEBY
Ett bronshuvud föreställande författaren R.R Eklund stals under Kulturnatten för snart fem år sedan. Sedan dess har ett hål gapat tomt i den stora minnesstenen i Topeliparkens norra del.

Lars Pensar var med när minnesstenen invigdes för 51 år sedan. Även om han personligen inte har några minnen av R.R. Eklund har fallet med hans försvunna huvud engagerat honom genom arbetet med Nykarlebyvyer.

- Som de flesta trodde jag att huvudet snart skulle hittas i älvbranten. Men så kom hösten och vintern och inte hittades det.

De senaste åren har Pensar, med flera, kontaktat staden i hopp om att det stulna huvudet ska ersättas med ett nytt. Han är besviken.

- Upprepade gånger har de sagt att det är på gång men inget händer.

 Fem år har gått sedan minnestenen över R.R. Eklund skändades. Trots det har den ännu inte återställts.

Skandal, säger museiföreningens ordförande. September, säger fullmäktiges ordförande.


NYKARLEBY

På webbplatsen Nykarlebyvyer räknas var dag som går sedan Eklunds huvud stals från minnesstenen. Där finns också bilder som visar minnesstenens förfall, från en välskött kulturskatt till en huvudlös sten omgiven av höga ormbunkar och sönderslagna flaskor.

Lars Pensar, pensionerad lärare och en av de drivande krafterna bakom den lokalhistoriska sajten, är besviken på att staden inte har skött om minnesstenen.

- Vi på Nykarlebyvyer har kontaktat staden flera gånger men mötts av tafatthet, inget händer. Det här är ett urexempel på kommunal tröghet.


l fjol vintras
tog de för första gången kontakt med staden för att fråga om det inte var dags att gjuta ett nytt huvud av R.R. Eklund. Anna-Maria von Schantz, Nykarleby museiförenings ordförande, kontaktade staden med samma ärende för ett par år sedan. Till svar har de fått att stenen ska återställas snart och tidtabellen för detta har skjutits fram flera gånger.


Lars Pensar var själv med när minnesstenen invigdes under festliga former 1962. Jakobstads sångarbröder sjöng och talen avlöste varandra, minns han.


- Det är skandal att huvudet ännu inte har ersatts av ett nytt. Det finns en gipsmodell färdig att gjuta av och pengar är säkert inte problemet. Det går att få extern finansiering för sånt här, säger hon.

- Det handlar om en kulturperson. Faller ett kors bort från en kyrka så hänger man tillbaks ett nytt. Det här är samma sak, man måste återställa stenen eller ta bort den.

Ett nygjutet huvud bekostat av staden borde komma i september, säger fullmäktiges ordförande Bo Kronqvist. Han har sedan hösten haft ärendet på sitt bord.

- Visst är det irriterande att huvudet har saknats så länge. Men det finns saker som har haft högre prioritet. Dessutom är det en lång kö till gjuteriet och just nu har de semester där.

Återställ stenen eller ta bort den, uppmanar museiföreningens ordförande Anna-Maria von Schantz staden.

  

 
Pensar är skeptisk till att minnesstenen kommer att återställas i höst.

- Vi har fått en rad olika besked hela tiden. Bronshuvudet skulle vara klart redan i november i fjol men ännu har inget hänt.

Han är besviken på kulturförvaltningen och på att minnesplatsen inte sköts om bättre, trots att staden under högtidliga former förband sig göra det under invigningen för drygt 50 år sedan.

- Staden borde också ta i beaktande att stenen faktiskt är ett verk av Wäinö Aaltonen, det är inte alla städer som har det.   

Femtioårig minnessten

  • Avtäcktes den 9 juni 1962 i Topeliparken till minne av Nykarlebyfödda författaren och journalisten Rudolf.

  • Ragnar Eklund (1895-1946). Eklund har skrivit över tio böcker med poesi, aforism och prosa.

  • Planerad av den kända konstnären Wäinö Aaltonen och hans son Matti Aaltonen. Förutom huvudet i patinerad brons består verket av ett stort stenblock och en aforism av R.R. Eklund.

  • Den 26 augusti 2008 var huvudet plötsligt försvunnet, dagen efter firandet av Kulturnatten i Nykarleby. Vem som stulit huvudet och var det finns nu är oklart.
  


Jenny Björklund (text och foto), Österbottens Tidning, den 29 juli 2013.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Drygt en månad senare kom huvudet till rätta.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2013-08-08, rev. 2013-09-03 .)