Kvällstoddy


Men två kvällar i veckan, vanligen onsdag och lördag, stannade han kvar en stund efter maten medan rådmannen drack sin romtoddy i hörnrummet mot torget — rådman Lund ansåg att en romtoddy efter kvällsmaten var liksom rent till skänks och inte kunde räknas. Därvid kom mycket på tal som den gamle herrn redan beklagat sig över många gånger.


Mikael Lybeck (1911) Tomas Indal.