Auxiliär-maskin

Auxiliär-maskin
(hjälpmaskin), sjöv., kallas en ångmaskin med propeller (skruf) på segelfartyg, afsedd att begagnas i händelse af stiltje, lättare motiga vindar, vid manövrer o. s. v. När maskinen ej användes, afkopplas (frigöres) propellern, hvilken, då fartyget är försedt med s. k. brunn, kan upphissas ofvanför vattnet, så att den ej hindrar farten.
R. N. (H. W—l.)


Nordisk familjebok (1904).

Läs mer:
Segelfartyget Zacharias Topelius var utrustat med A.
(Inf. 2007-08-12, rev. 2022-10-29.)