Fänrik Ståls sägner


Fänrik Ståls sägne
r, diktverk af J. L. Runeberg (se denne). Det består af 34 romanser med ämnen från kriget mellan Sverige och Ryssland 1808–09. Som den verkliga urbilden för den fänrik Stål, hvilken föreställes ha berättat Runeberg sägnerna, nämnes fänrik Johan Pelander vid Björneborgs regemente, hvars bekantskap skalden gjorde i Ruovesi 1824–25. Se F. Cygnæus, ”Om Fänrik Ståls sägner” (1861), J. O. I. Rancken, ”Fänrik Ståls hjeltar och skådeplatsen för deras bragder” (1864), E. Wrangel, ”Om Fänrik Ståls sägner” (1898), E. Lagus, ”Förklaringar till Fänrik Ståls sägner” (3:e uppl. 1904), och V. Söderhjelm, ”J. L. Runeberg” (1904–06). Sägnerna ha illustrerats af A. Malmström (1883) och A. Edelfelt (1899). 1901 utgafs ett praktverk, ”Fänrik Ståls män”, innehållande porträtt och biografier af de i sägnerna omtalade personerna. ”Fänrik Ståls sägner” dramatiserades 1907 dels af Wigfors och Ring, dels af signaturen Bernt Fredgren; de förres dramatisering uppfördes i Stockholm, den senares i Göteborg. R–n B.


Nordisk familjebok (1908).


Läs mer:
Fänrik Ståls sägner i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2018-01-12, rev. 2022-01-05 .)