Barnhemmet i Nykarleby Minnesskrift i anledning av dess 25-åriga tillvaro 1918—1943.
av
Anna Nordqvist


FÖRORD


Anna Nordqvist.

Föreliggande minnesskrift över de 25 flydda åren i Nykarleby barnhem synes mig vara ett övertygande och värdefullt dokument, vilket handlar om vad himmelens Gud kan verka fram i och genom ett redskap, som trots känsla av brist och oduglighet det oaktat är trogen en av Gud given kallelse och är ägare av den kärlek, som tvingar och av den tro, som i svåra prov bidar efter Herrens hjälp.

Helsingfors den 22 nov. 1943.

A. W. Rosenberg.


Anna Nordqvist (1943) Barnhemmet i Nykarleby Minnesskrift i anledning av dess 25-åriga tillvaro 1918—1943.


Nästa kapitel: Kallelsen.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2004-05-31.)