Bäck i Forsby — Hemmanets ägare


[Allmänt om hemmanet.]


Det odelade hemmanet


1549—1568
Matts Larsson.


1573—1616
Matts Henriksson.


1617—1629
Lars Mattsson
, i personlängden 1627 antecknad som sjuklig och 64 år gammal, född c:a år 1563.


1635—1650
Henrik Larsson
, son.


1650—1654
Matts Henriksson
, son.


1663—1669
Mickel Mattsson
, son.


1671—1708
Matts Mickelsson Bäck
, son.
Hustru 1: Lisa Olofsdotter.
Hustru 2: Brita.
Matts hade åtminstone en broder, Thomas.
Hustru: Margeta Mattsdotter.
Han omkom vid en säljakt i april 1691 då tolv män från Nykarlebynejden omkom. Två andra män som omkom kan ha varit Matts Mickelssons bröder, nämligen Mårten Mickelsson och Olof Mickelsson. Mera uppgifter om denna olycka finns under Haralds hemman.


1708—1723
Anders Mattsson Bäck
, son till förra bonden, död före 1723.
Hustru: Brita Knutsdotter.


1723—1742
Johan Persson Bäck
, måg, född 1701, död 1741.
Hustru: Susanna Anderdotter Bäck, född 1703 på Bäck, död där 1767. Susanna omgift 1742 med bonden i Kovjoki Knut Eskilsson, född 1710 i Saarijärvi, död 1787 på Bäck i Forsby.
Medåbo: Anders Mickelsson, måg, född 1710, död 1775 på Bäck.
Hustru: Anna Andersdotter Bäck, född 1706 på Bäck, död där 1778.1742—1774
Jakob Johansson Bäck
, son till förra bonden Johan Persson Bäck, född 1725 på Bäck, död där 1802. Styvfadern Knut är antecknad som bonde på Bäck till år 1750. Jakob var kyrkvärd, skrivkunnig, byålderman, m.m. och en mycket anlitad och betrodd man. Hans namn finns bevarat på två ställen i Nykarleby kyrka. Det ena stället är på en mässingskrona i kyrkan och det andra på den mellersta kyrkklockan.
Hustru: Karin Johansdotter, född 1730 i Vexala, Munsala, död på Bäck 1807.
Medåbo: Förra bonden Anders Mickelsson.


1775—1789
Förra bonden Jakob Johansson Bäck.
Medåbo: Anders Andersson Bäck, son till förra medåbon Anders Mickelsson, född 1733 i Kauhava, där föräldrarna vistades 1727—1733, död 1816 på Björn i Socklot. Flyttade dit 1788.
Hustru: Lisa Nilsdotter, född 1732 i Saarijärvi, död på Björn 1804.


År 1789 skede en nyindelning av hemmanet som blev delat i tre lika stora delar, varje del om 5/24 mantals storlek. Två av dessa stannar i den gamla släktens ägo det tredje kom i främmande händer. De tre nya hemmanen kallas i fortsättningen för hemman A, B, och C. Hemman A ägs av Jakobs måg Johan Johansson, hemman B av Jakobs måg Matts Henriksson, och hemman C av Matts Andersson.HEMMAN A


1789—1802
Johan Johansson Jutas
, måg, född 1751 på Jutas i Kyrkoby, död 1834 på Bäck. Var först arrendator på Yrjas boställe i Forsby.
Hustru: Susanna Jakobsdotter Bäck, född på Bäck 1752, död där 1828.


1802—1832
Erik Henriksson Viitala
, måg, född 1773 i Kuortane, död 1832 på Bäck.
Hustru: Lena Kaisa Johansdotter Bäck, född på Bäck 1777 död där 1853.


1832—1864
Johan Eriksson Bäck
, son till förra bonden, född på Bäck 1803, död där 1876. Övertog hemmanet formellt först 1846 av modern.
Hustru: Maja Greta Mickelsdotter Renvaktar, född 1811 i Forsby, död på Bäck 1890.


1864 delas hemman A i två hemman på vardera 5/48 mantal, A1 och A2 som innehas av Johan Erikssons söner Henrik och Johan.HEMMAN A 1:


1864—1897
Henrik Johansson Bäck
, son till förra bonden, född på Bäck 1834, död där 1900.
Hustru: Maria Mattsdotter Bro, född 1835 på Bro i Forsby, död 1899 på Bäck.


1897—1935
Johan Jakobsson Nordman
, född 1866 i Maxmo.
Hustru: Anna Sofia Jakobsdotter Eklöf, född 1866 i Korsholm, död 1923.


1935—
Elsa Maria Johansdotter Nordman
, född 1897 i Forsby.HEMMAN A 2:


1864—1899
Johan Johansson Bäck
, son, född på Bäck 1838, död där 1922.
Hustru: Johanna Eriksdotter Boman, född på Frill i kyrkoby 1834, död på Bäck 1905. Sålde hemmanet 1899 åt Henrik Mattssons arvingar, se hemman B, som 1903 överlät det åt dennes son Johannes.


1899—1920
Johannes Edvard Henrikson Bäck
, son till förra bonden på hemman B, född 1883 på Bäck, död där 1920.
Hustru: Katarina Isaksdotter Nylund, född 1884 i Socklot.


19 21—
Bondeänkan Katarina Isaksdotter Nylund
, samt Johan Selim Rafael Bäck, son till förra bonden, född 1905, död 1983.
Hustru: Edit Emilia Jakobsdotter Lindborg, född 1910 på Nybyggar i Jeppo.HEMMAN B


1789—1819
Matts Henriksson Lassila
, måg, född 1763 i Ytterjeppo, död 1839 på Bäck.
Hustru: Kristina Jakobsdotter Bäck, dotter till bonden Jakob Johansson Bäck på hemman C, född på Bäck 1766, död där 1835.


1819—1855
Simon Mattsson Kock
, måg, född 1794 i Monäs, Munsala, död 1866 på Bäck.
Hustru: Susanna Katarina Mattsdotter Bäck, dotter till förra bonden, född 1799 på Bäck, död där 1876. Uppförde på 1820-talet en ny gård på hemmanet.


1855—1891
Matts Simonsson Bäck
, son till förra bonden, född på Bäck 1819, död där 1891. En mycket anlitad folkkirurg i hemkommunen men han hade också patienter från avlägsnare trakter. Han fortsatte i detta avseende sin yngre broder Johan Jakobs verksamhet då denne flyttade till Vasa som stadskirurg.
Hustru 1: Torpardottern Greta Gustavsdotter Vik, född 1817 i Socklot, död 1846 på Bäck.
Hustru 2: Sofia Persdotter Raj, född 1816 i Karby, död 1891 på Bäck.


1891—1905
Henrik Mattsson Pelkos
, måg, född 1848 i Forsby, död 1897 på Bäck. Fortsatte med svärfaderns praktik men dog inte långt efter denne.
Hustru: Susanna Mattsdotter Bäck, dotter till förra bonden, född 1853 på Bäck död där 1903.
Arvingarna ägde hemmanet 1897—1905.


1905—1906
Matias Viktor Henriksson Bäck
, son till förra bonden, född 1877 på Bäck. Vistades i USA 1900—1905 och 1907—1909. 1915 bonde på Sund i Munsala.
Hustru: Maria Sofia Andersdotter Bröms, född 1876 i Munsala.


1906—1933
Vilhelm Isaksson Winter
, född 1870 på Knuts i Ytterjeppo, död 1943 i Nykarleby. Han vistades i Sydafrika 1895—1897 och 1910—1912. Flyttade med familjen till staden 1927.
Hustru 1: Lydia Elisabet Mattsdotter Kärr, född 1875 i Forsby, död 1915.
Hustru 2: Maria Evelina Dalfelt, född 1889 i Kållby, Pedersöre, död 1966 i Nykarleby.


1933—1935
Birger Valdemar Eriksson Nordström
, född 1911 på Mjölnars i Jeppo. Flyttar till staden 1935. Till Helsingfors 1936. Död 1977 i Åbo.


1935—
Erik Johannes Williamsson Lundqvist
, född 1908 i Kovjoki.
Hustru: Gerda Alice Johansdotter Vesterlund, född 1911 i Kovjoki.HEMMAN C


1795—1796
Matts Andersson Vesterlund
, född 1735 i Pedersöre.
Hustru 1: Brita Johansdotter, född 1734, död 1761.
Hustru 2: Caisa Mattsdotter Kass, född 1745 i Pedersöre. Flyttade till Munsala 1796.


1796—1797
Johan Nilsson
, född 1746 i Keuru.
Hustru: Brita Eriksdotter, född 1753 i Kovjoki.


1798—1817
Kapten Carl Reinhold Synnerberg
, född 1763 i Åbo, död 1823 på Yrjäs.
Hustru: Maria Elisabeth Hamberg, född 1768 i Jakobstad, död 1844 i Nykarleby.
Hemmanet sköttes av legofolk och landbönder, bl.a. av landbonden Johan Johansson. Synnerberg innehade även Yrjäs fänriksboställe 1796—1823.


1817—1837

Hemmanet äges av Zachris Topelius d.ä., jämte arvingar.
Landbonde var Johan Johansson Lillbärs, född 1783 i Ytterjeppo.
Hustru: Anna Mårtensdotter Hagman, född 1785 i Munsala.


1837—1850
Byggmästaren Johan Eriksson Sund
, född 1791 i Pedersöre, död 1862 på Bäck.
Hustru: Anna Simonsdotter, född 1793 i Pedersöre, död 1864 på Bäck i Forsby.


1850—1856
Anders Johansson
, född 1827 i Pedersöre.
Hustru: Maja Greta Mattsdotter, född 1827 i Forsby.


1856—1862
Johan Hansson Skrivars
, född 1820 i Munsala.
Hustru: Caisa Stina Andersdotter, född 1822 i Munsala.


1862—1870
Erik Hansson Semskar
, född 1774 i Larsmo, död 1865 på Bäck.
Hustru: Greta Johansdotter, född 1793 i Larsmo, död 1866 på Bäck i Forsby.


1870—1872
Jakob Johansson Brask
, född 1843 i Larsmo, död 1906 på Bro i Forsby dit han flyttade 1902.
Hustru 1: 1865, Anna Brita Eriksdotter, född 1841 i Kronoby.
Hustru 2: 1871, Maria Johansdotter Bäck, dotter till bonden på hemman A Johan Eriksson, född 1849 på Bäck, död 1923 på Bro.


1872 är hemmanet delat i två hemman på vardera 5/48 mantal. C 1 äges av förra bonden Jakob Johansson, C 2 äges av Petter Johansson Forsbacka.HEMMAN C 1


1872—1885
Jakob Johansson
, som tidigare. Se 1870—1872.


1885—1890
Johan Fröjdman
, född 1837 i Maxmo.
Hustru: Caisa Mickelsdotter, född 1847 i Vörå. Flyttar till staden 1895.


1891—1920
Johan Mårtensson Österholm
, född 1871 i Vörå.
Hustru: Greta Lovisa Abrahamsdotter, född 1864 i Vörå.


1921—1931
Greta Lovisa Abrahamsdotter
, änka efter förra bonden.


1931—

Äges av Josef Blomqvist på Pelkos. Brukas av Johannes Edvard Johansson Österholm, son till förra bonden, född 1897 på Bäck.
Hustru: Tyyne Maria Hanhila, född 1898 i Alahärmä.


HEMMAN C 2


1872—1876
Petter Johansson
, född 1837 i Munsala.
Hustru: Maria Jakobsdotter Forsbacka, född 1846 i kyrkobyn. Flyttar till Jeppo 1876.


1878—1899
Johan Johansson Bäck
, även bonde på hemman A2. Se detta hemman 1864—1899.


1899—1910
Johan Vilhelm Johansson Bäck
, son till förra bonden, född på Bäck 1863, död där 1900. I Amerika 1889—1894 och i Afrika.


1896—1898.
Hustru: Helena Sofia Eriksdotter Kärr, född 1864 i Forsby, död på Bäck 1909.


1910—
Johannes (John) Emil Johansson Bäck
, son till förra bonden, född på Bäck 1887, död på Bäck 1954. Ogift. Kommunalt och kyrkligt engagerad.Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 84–88.


Nästa hemman: Lillolas.
(Inf. 2004-10-25.)