Jeansborg i Kyrkoby — Hemmanets ägare


[Allmänt om hemmanet.]

Det odelade hemmanet

1669 - 1675
Erik Florinus
, kapellan i Nykarleby 1655-1675.
Hustru: Margareta Håkansdotter. Hemmanet 1 mantal.

1676 - 1683
Kapellansänkan Margareta Håkansdotter.

1686 - 1692
Johannes Grandelius
, kyrkoherde i Nykarleby 1681-1692.
Hustru: Wendela Wärnbärg.

1694 - 1707
Johannes Johansson Forsman
, kyrkoherde 1694-1707.
Hustru: Malin Roos. [Skall vara Magdalena Ross meddelade Marianne Koskimies-Envall.] Äger även Jutbacka hemman. Bosatta där före 1694.

1709 - 1741
Samuel Alanus
, född 1647, död 1741 i Nykarleby. Kyrkoherde 1709-1741.
Hustru: Margareta Arensbäck.
Vid 1726 års skatteläggning är Jeansborg ett kronohemman på 2 mantal, som senare reducerades till 1 7/24 mantal.
1739-1742 är även pastorsadjunkten Olof Kikovius, född 1712, död 1770, boende på hemmanet. Kapellan på Lillollas 1753-1770. Han var först gift med Samuel Alanus dotter och sedan 1734 med änkan Anna Margaretha Nyman.

1742 - 1761
Michel Jesenhaus
, död 1761. Kyrkoherde 1742-1761. Kapellan redan 1713, bosatt på Nybacka.
Hustru: Anna Gammal änka efter förra kapellanen Claudius Juniander.

1762 - 1768
Johannes Remah
l, född 1701, död 1768. Kyrkoherde 1762-1768, kapellan 1735-1762 på Isakas.
Hustru: Brita Juniander, född 1707, död 1779.

1769 - 1792
Johannes Forshaell
, född 1718 i Pyhäjoki, död 1792 i Nykarleby. Kyrkoherde och prost i Nykarleby.
Hustru 1: Brita Falander, född 1726, död 1774.
Hustru 2: Britha Åhs, född 1730 i Uleåborg, död 1798 i Nykarleby.
[Forshæll publicerade 1784 Kårt Beskrifning öfver NyCarleby Stad i Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo.]

1793 - 1816
Georgius Mathesius
, född 1732 i Pyhäjoki, död 1816 i Nykarleby. Han hade tidigare varit kyrkoherde i Solf. Han är den prost som Runeberg berättar om i sin dikt Döbeln vid Jutas.
Hustru: Catharina Brunell, född 1738 i Kronoby, död 1814 i Nykarleby.

1817 - 1820
Under denna tid är ingen antecknad som boende på kyrkoherdebolet. Sonen, kapellanen Nils Mathesius på Lillollas skötte i praktiken kyrkoherdesysslan redan före faderns död.

1821 - 1844
Johan Niclas Snellman
, född 1769 i Gamlakarleby. Kyrkoherde 1821-1844.
Hustru: Hedvig Wetter, född 1770 i Helsingfors.

1846 - 1850
Gabriel Borg
, född 1797 i Vihanti [ca 50 km NNO om Ylivieska], död 1855 i Pyhäjärvi. Kyrkoherde, prost.
Hustru 1: Johanna Ulrika Hedberg, född 1804, död 1835.
Hustru 2: Catharina Johanna Haartman, född 1812 i Sääksmäki, död 1892.
[I min skolatlas finns fem Pyhäjärvi upptagna: i Mellersta Finlands -, Norra Karelens -, Tavastehus -, Uleåborgs -samt i Åbo och Björneborgs län. Gabriel var morfar till Jean Sibelius. Minnesruna över sonen Oskar Fredrik.]

1852 - 1871
Christoffer Kullman
, född 1803 i Gamlakarleby, död 1871. Kyrkoherde 1852-1871.
Hustru: Maria Lovisa Delin född 1813 i Vasa, död 1865.

1872 - 1878
Karl Emil Stenbäck
, född 1834 i Utsjoki. Kyrkoherde 1872-1878.
Hustru: Selma Josefina Grönberg, född 1843 i Tammerfors.

1879 - 1885
Anselm Valdemar Wallin
, född 1847 i Björneborg. Kyrkoherde 1879-1885. Flyttar till Uleåborg 1885.
Hustru: Selma Katarina Bergroth, född 1848 i Ulfsby.

1887 - 1896
Wilhelm Johansson
, född 1848 i Vindala. Kyrkoherde 1887-1894. Flyttar till Kuortane 1894.
Hustru: Johanna Maria Lagus, född 1847 i Säräsniemi. [50 km NO om Kajana på en udde i Ule träsk.]
Tf. kyrkoherde 1896-1898: Johan Erik Kovero, född 1868 i Tiesko.
Hustru: Maria Appelberg, född 1868 i Pedersöre.

1896 - 1916
Karl Viktor Petrell
, född 1864 i Vichtis. Kyrkoherde1896-1916.
Hustru: Rosa Christina Josefsdotter Winter, född 1859 i Stockholm.
Arrendator: Johan Albert Petrell, född 1771 i Vichtis.
Hustru: Anna Laura Räihä, född 1881 i Yläjärvi.
Fredrik Vilhelm Petrell, född 1867 i Vichtis.
Simon Andersson Juthberg, född 1870 i Oravais.
Hustru: Brita Lisa Mattsdotter Lundström, född 1870 i Oravais.

1917 - 1937
Ernst Gustav Appelberg
, född 1857 i Vasa, död 1937 i Nykarleby. Prost, Kyrkoherde.
Hustru: Fanny Matilda Vettergren, född 1858 i Malax

1939 - 1951
Johan Alarik Forsblom
, född 1884 i Borgå. Prost, kyrkoherde.
Hustru: Elsa Ida Matilda Nordberg, född 1886 i Helsingfors.

1952 - 1970
Thure August Sandvik
, född 1906 i Socklot, död 1991 i Nykarleby. Prost, kyrkoherde.
Hustru: Ingrid Ingeborg Sundberg, född 1908, död 1979 i Nykarleby.
[Thure Sandvik skrev om Socklot i Den österbottniska byn.]

1970 - 1985
Mikael Sandell
, kyrkoherde. Han var den sista kyrkoherden som bodde på Jeansborg. Byggnaden såldes, och övergick i privat ägo.


Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 53–55.


Nästa hemman: Bonäs.