Smedsbacka i Kyrkoby — Hemmanets ägare


[Allmänt om hemmanet.]

Det odelade hemmanet

1548 — 1585
Nils Nilsson
, bonde. Hemmanet skattade 1565 för 21 spannland odlad jord eller c:a 2 1/2 hektar och 9 kor. 5 vuxna personer bodde på hemmanet som låg öde år 1573.

1586 — 1591
Morten Nilsson
.

1591 — 1601
Mårten Eriksson
.

1602 — 1620
Anders Eriksson Smedh
. Nämndeman. Bror till förra bonden. 1602 skattade hemmanet för 22 spannland odlad jord. 1606 skattade Anders för 10 spannland och Mårten för 12 spannland odlad jord. Från år 1608 var hemmanet igen helt i Anders Smedhs namn och skattar för ett helt mantal. Brodern Mårten Eriksson blev bonde på ett annat hemman Järff eller Järfbacka. Se inledningen. I en personlängd år 1627 fanns Mårten Eriksson inte med. År 1675 nämns dock "Mårten Erikssons hemman" i mantalslängden. 1635 omnämns han som husman.

1620 — 1626
Smedsbacka hörde till den ursprungliga donationsjord som staden erhöll vid sin grundläggning 1620. Enligt prof. Woldemar Backman och den kände släktforskaren mag. Hugo Lagström bodde en "Herr Hans" på hemmanet 1620—1626, som synbarligen var kyrkoherden Johannes Jacobi Nicarlus. [Latinisering av Nykarleby.] 1626—1636 innehar denne ett hemman i Socklot som senare blev Haralds hemman och som övertogs av sonen, lagläsaren och domaren Jacob Hansson Nicarlus.

1626 — 1645
Kapellanen i Nykarleby Gustaf Witting, senare kyrkoherde i Lochteå, död före 1648.
Hustru: Brita Hansdotter, dotter till förra innehavaren av hemmanet, kyrkoherden i Nykarleby Johannes (Hans) Jacobi Nicarlus. Brita Hansdotter var gift tre gånger.
Gift 2: 1648 med kyrkoherden i Pedersöre Erik Fortelius, död 1650.
Gift 3: 1661 med guldsmeden Anders Beijer i Nykarleby.

1645 — 1681
Cordt Bockmöller
, född i Lybeck, död 1667 i Nykarleby, förefaller ha ägt halva hemmanet. Borgmästare i staden 1653—1667.
Hustru: Anna Magnusdotter Gammal, född 1619 i Vörå, död 1682. 16 barn. Änkan och barnen bodde troligen kvar på hemmanet tills det såldes åt Kluvensik 1688.
Sonen Jacob Bockmöller övertog Järfbacka hemman år 1678 som sedan tillföll Nykarleby stad.

Brita Hansdotter, änka efter förra ägaren Gustav Witting, ägde troligen den andra halvan av hemmanet, men flyttade till Pedersöre när hon gift om sig 1648 med kyrkoherde Erik Fortelius, född 1602, död 1650, tidigare gift med Malin Eriksdotter Alfthan, prostdotter från Töfsala med vilken han hade 10 barn. Brita flyttade tillbaka till Smedsbacka som änka igen omkring 1655 med sina styvbarn från andra giftet: Katarina som gifte sig med kyrkoherden Erik Cajanus i Sotkamo, Gabriel som blev kyrkoherde i Ulfsby, Erik som blev kapellan i Paldamo, och Maria som blev gift med lagläsaren Johan Munselius i Savolax.
På hemmanet bodde Jacob Cronbäck, kollega, lärare, gift med Susanna Gustavsdotter Witting, dotter till Brita Hansdotter i hennes första gifte med Gustav Witting, tidigare ägare till Smedsbacka.

1661 — 1669
Anders Simonsson Beyer
, guldsmed, bosatt i Nykarleby. Erhöll halva hemmanet.
Hustru: Änkan Brita Hansdotter, i hennes tredje gifte.

1669 — 1688
Isak Grelsson Ryss
. Född i Nykarleby, arbetat i Stockholm. Vann burskap i staden 1653. Köpte halva Smedsbacka hemman av Anders Beyer.
Hustru: Susanna Mickelsdotter.
Son: Grels, rådman och ägare till Forsbacka hemman. Han hade redan år 1681 köpt den andra halvan av hemmanet.

1688 — 1695
Henrik Henriksson Kluvensich
, häradshövding i nedre Satakunda härad, död 1698. Flyttade redan 1688 från Smedsbacka och sköttes hemmanet genom hans svågrar och senare av landbönder.
Hustru: Susana Josephsdotter Mathesius.
Son: Josef, född 1676, död 1740. Borgmästare i Nykarleby 1719—1726, sedan i Uleåborg.

1695 — 1708
Isak Hansson Bröms
, handlande i Nykarleby. Son till bonden Hans Bröms i Munsala.
Hustru: Kerstin Larsdotter Högbacka.

1708 — 1712
Johan Bladh
, härstammar från Södermanland i Sverige, född troligen i Åbo 1682, död i Vasa 1737. Handlande i Nykarleby från 1705.
Hustru: Förra hemmansägarens dotter Kerstin Isaksdotter Bröms.

1713 — 1729
Under stora ofreden 1713—1721 brändes och ödelades Smedsbacka av ryssarna. Ända till år 1729 låg hemmanet enligt mantalslängderna öde. Det verkar även som om ingen skulle ha bott på Smedsbacka förrän 1780, för ingen var kyrkskriven där förrän detta år. Nedannämnda personer är således ägare till hemmanet men troligen inte bosatta där. Hemmanet sköttes av arrendatorer eller grannbönder.

1729 — 1753
Samuel Brinck
, född 1697 i Vasa, död i Nykarleby 1753. Borgmästare i Nykarleby från 1727.
Hustru: Katarina Johansdotter Bladh, född 1708 i Nykarleby, död där 1769, dotter till förra innehavaren av Smedsbacka.

1753 — 1770
Johan Samuelsson Brinck
, son till förra hemmansägaren, född 1728, död 1782 i Nykarleby. Borgmästare efter fadern.
Hustru: Beata Garvolea, född 1733 i Storå, död 1791 i Nykarleby. Änkan Beata ägde ännu år 1770 Smedsbacka hemman.

1771 — 1773
Kilian Matiasson Malm
, född 1727 i Nykarleby död där 1777. Handlande och rådman i Nykarleby. [Förfader till Peter och Otto Malm.]
Hustru: 1754, änkan Sigrid Hamberg, född 1728 i Härnösand, död i Jakobstad 1787.

1773 — 1780
Daniel Jakobsson Forsberg
, född 1735 i Nykarleby, död där 1802. Handlande och rådman i Nykarleby.
Hustru: Beata Samuelsdotter Brinck, född 1731 på Smedsbacka i Nykarleby. Flyttade efter mannens död till Vasa.

Från år 1780 är hemmanet igen bebott och delat i två hemman A och B. Hemman A, 9/16 mantal ägs av Anders Ersson och hemman B, 9/16 mantal ägs av förra ägaren till hela hemmanet Daniel Jakobson Forsberg.HEMMAN A

1780 — 1788
Anders Ersson
, född 1738 på Styrmans i Karby.
Hustru: Lisa Jakobsdotter, född 1739 i Socklot.
Anders var den första bonde som sedan början av 1600-talet haft del i Smedsbacka. Familjen flyttade till Jeppo år 1788. Hemmanet 9/16 mantal. På hemmanet bodde också svågern Elias Matsson Snåre, född 1736 i Socklot.
Hustru: Maria Jakobsdotter, född 1738 i Socklot.

1789 — 1800
Matts Jakobsson Bäck
, född 1730 i Kalajoki.
Hustru: Änkan Caisa Jakobsdotter, född 1741 i Kronoby, död 1809 på Smedsbacka. Efter hustruns död flyttade mannen till Larsmo. Hemmanet övertogs år 1800 av hustruns son från förra giftet snickaren Matts Hansson. En dotter, Anna Hansdotter gift med Anders Johansson blev 1805 även ägare till en del av A-hemmanet.

1800 — 1805
Matts Hansson
, styvson till förra ägaren, var född i Kronoby 1773, död på Smedsbacka 1809.
Hustru: Anna Caisa Mattsdotter, född i Kronoby 1773, död på Smedsbacka 1800.

År 1805 är A-hemmanet delat i två lika stora hemman på vardera 9/32 mantal. A1 som innehas av förra bonden Matts Hansson, A2 innehas av svågern Anders Johansson.HEMMAN A1

1805 — 1810
Matts Hansso
n, som tidigare.

1810 — 1811
Hans Larsson
, bonde på Drakabacka B, 1802—1811, innehade även detta hemman. Född 1774 i Kronoby, död 1846 i Kovjoki.
Hustru: Maria Andersdotter Marken, född 1782 i Kovjoki, död 1829 i Kyrkoby.

1812 — 1817
Samuel Samuelsson Kempe d.y.
född 1777 i Nykarleby, död där 1815. Handlande och rådman i staden.
Hustru 1: Stina Brita Juthe, född 1776 i Nykarleby, död där 1808.
Hustru 2: Anna Lena Nyström, född 1789 i Nykarleby, död där 1840, omgift med Carl Johan Berger.

1817 — 1841
Carl Johan Berger
, född 1796 i Nykarleby, död där 1876. Handlande och rådman i Nykarleby. Stor skeppsrörelse. Ägde flera skepp.
Hustru 1: 1817: änkan efter Samuel Kempe, Anna Lena Nyström, född 1789 i Nykarleby, död där 1840.
Hustru 2: 1842: Brita Sofia Molander, född 1804 i Nykarleby, död där 1880.

1841 — 1854
Erik Eriksson Friman
, född 1799 på Mjölnars i Jeppo, död 1854 på Smedsbacka. Sexman.
Hustru: Anna Maja Johansdotter Höglund, född 1800, död 1883 på Smedsbacka.

1854 — 1863
Jakob Jakobsson Högbacka
, född 1810 på Högbacka, död där 1890. Häradsdomare. Bonde på Högbacka där han också bodde.
Hustru: Lena Johansdotter Vik, född 1811 i Socklot, död 1896 på Högbacka.

1863 — 1881
Erik Karlsson Harjux
, född 1835 i Munsala, död 1901 på Smedsbacka där han blev torpare 1881.
Hustru: Greta Eriksdotter, född 1836 i Nykarleby.

1881 —
Jakob Eng
, född 1819 i Gamlakarleby, död 1883 på Nygård i Kyrkoby. Eng köper efter hand in alla hemman på Smedsbacka. Se fortsättning längre framåt i texten under rubriken "Hela hemmanet".HEMMAN A2

1805 — 1807
Anders Johansson
, måg, svåger till bonden på A1, född 1749 i Pedersöre, död 1820 på Smedsbacka.
Hustru: Anna Hansdotter, född 1768 i Kronoby, död 1803 på Smedsbacka, dotter till förra bonden Hans Larsson.

1807 — 1812
Anders Mattsson
, måg, född 1782 i Kronoby.
Hustru: förra bondens dotter Greta Andersdotter, född 1790 i Kronoby.
Familjen flyttade bort 1812.

1812 — 1825
Erik Andersson Salin
, född 1767 i Korsholm, död 1849 på Smedsbacka.
Hustru: Anna Jakobsdotter, född 1774, blind, död 1840 på Smedsbacka.

1825 — 1841
Erik Andersson Carls
, måg, född 1780 i Munsala, död 1850 på Smedsbacka.
Hustru 1: Förra bondens dotter, Anna Greta Eriksdotter Salin, född 1793 i Korsholm, död 1825 på Smedsbacka.
Hustru 2: Sofia Eriksdotter Bjon, född 1781 i Ytterjeppo, död 1833 på Smedsbacka.

1841 — 1847
Carl Erik Stenroth
, andre lantmätare i Vasa län. Han ägde sedan 1829 hemman B på Smedsbacka med vilket hemman detta sammanslogs. Se fortsättning under hemman B, (1829—1847).HEMMAN B

1780 — 1807
Daniel Forsberg
, född 1735 i Nykarleby, död där 1802. Ägde hemmanet redan 1773. Se 1773—80.
Hustru: Beata Brinck, född 1731 i Nykarleby. Flyttade till Vasa efter mannens död men hemmanet förblev i hennes ägo till år 1807 då det såldes. Hemmanet 3/16 mantal.

1807 — 1829
Nils Mathesius
, pedagog i Nykarleby 1803, sedan 1810 kapellan där. Bosatt på Lillollas 1815—1822. Han var född i Terjärv 1772 och dog i Nykarleby 1822.
Hustru: Maria Elisabet Juthe, född 1782 i Nykarleby, död 1857 i Padasjoki. Hon innehade hemmanet efter mannens död till år 1829. Bosatta som hyresgäster i staden.
Hemmanet brukas av landbönder:
Johan Abrahamsson Smeds, född 1777 i Kovjoki, död 1833. Från Munsala 1825.
Hustru: Maja Sofia Carlsdotter, född 1780 i Kovjoki.
Olof Thomasson, född 1783. Kommer från Ylihärmä 1827.
Hustru: Caisa Mattsdotter, född 1780 i Övervetil.

1829 — 1847
Carl Erik Stenroth
, född 1779 i Jämsä, död 1854 på Nybacka som han inköpt samtidigt som Smedsbacka. Andre lantmätare i Vasa län. Stenroth sålde Smedsbacka hemmanen A2—B år 1847 och flyttade till Nybackahemmanet med sin familj.
Hustru 1: 1811 i Kalajoki med Kristina Maria Simelius, född 1793, död 1848 på Smedsbacka.
Hustru 2: 1850: Fredrika Charlotta Agrell, född 1813 i Liustena, i Sverige.

[Läs mer: Dottern Gustavas bröllop i Zacharias Topelius dagbok för den 29 december1840.]

1847 — 1851
Johan Jakob Elenius
, född 1795 i kyrkoby, död 1863 på Stenbacka i Jeppo. Häradsdomare. Tidigare ägare till hemman på Tollikko i Jeppo.
Hustru: Maria Eriksdotter Tollikko, född 1798 i Jeppo, död där 1868.

År 1851 delas hemmanet (B) i två lika stora hemman på vardera 39/128 mantal. Hemman B1 och B2.HEMMAN B1

1851 — 1857
Johan Jakob Elenius
, som tidigare.

1857 — 1865
Johan Eriksson (Härmälä)
, född 1804 i Purmo, död 1875 på Pelkos i Forsby.
Hustru: Brita Pihl, född 1812 i Purmo, död 1876 på Pelkos.

1865 — 1875
Erik Johansson
, son till förra bonden, född 1829 i Purmo, död på Pelkos i Forsby 1878 där han blev bonde 1875.
Hustru 1: Maja Lovisa Mattsdotter Bro, född 1836 på Bro i Forsby, död 1877 på Pelkos.
Hustru 2: Johanna Andersdotter Nyman, född 1839 i Pedersöre.

1875 —
Jakob Johansson Eng
, född 1819 i Gamlakarleby, död 1883 på Nygård i Kyrkoby. Eng köpte efter hand in alla hemman på Smedsbacka. Se fortsättning längre fram i texten, "Hela hemmanet".HEMMAN B2

1851 — 1856
Erik Aronsson
, född 1799 i Jeppo.
Hustru: Lena Thomasdotter, född 1802 i Munsala. Flyttade till Alahärmä 1856.

1856 — 1880
Petter Högdahl, sjökapten. Född 1803 i Gamlakarleby, död 1875 på Smedsbacka.
Hustru 1: 1824, änkan Anna Maria Blomqvist, född 1801 i Nykarleby, död där 1846.
Hustru 2: 1850, Christina Amalia Schjoman, född 1816 i Nykarleby, död 1884 på Smedsbacka. Änkan behöll i sin ägo hemmanet till 1880 då det såldes åt fabrikör Jakob Eng.
Bönder på hemmanet var:
1856—1859: Matts Mattsson Häggman, född 1824 i Purmo.
Hustru: Caisa Eriksdotter, född 1826 i Kyrkoby.
1859—1863: Johan Eriksson Styrmans, född 1830 i Karby, död 1863 på Smedsbacka.
Hustru: Maja Lisa Mattsdotter, född 1825 i Pedersöre.
1863— Mårten Andersson Ohls, född 1818 i Munsala.
Hustru: Anna Lisa Jakobsdotter, född 1823 i Munsala.

Efter hand har således alla de tre hemmansdelarna på Smedsbacka inköpts på en hand och hela Smedsbacka ägs av fabrikör Jakob Eng.HELA HEMMANET

1880 — 1883
Jakob Johansson En
g, född 1819 i Gamlakarleby, död 1883 på Nygård hemman i Kyrkoby. Han inflyttade till Nykarleby 1855 och bosatte sig på Nygård där han anlade ett garveri.
Hustru: Lovisa Vitik, född 1821 i Karleby, död 1879 på Nygård i Kyrkoby.
[Läs mer: Garveriet i Min barndoms Nygård II av J.L. Birck. "Garfvarns hus" nämns i Där älven rinner kring Holmensbro av Mikael Lybeck.]

1883 — 1898
Anders Johansson Olin
, född 1857 i Nykarleby, död 1918 på Klockars. Anders hade tidigare varit arrendator på Jeansborg kyrkoherdebol och ägt hemman både på Jutas och Klockars. Se Klockars.
Hustru 1: Förra ägarens dotter, Thekla Amalia Eng, född 1861 på Nygård, död 1912 på Klockars.

1898 — 1909
August Andersson Högbacka
, född 1844 på Bonäs, död 1921 på Nybacka i Nykarleby kyrkoby.
Hustru: Brita Maja Johansdotter Smeds, född 1841 i Karby, död 1914 på Högbacka.

1909 — 1913
Johannes Jakobsson
(Pät), född i Nykarleby 1857 dit fadern flyttat från Kovjoki.
Hustru: Lisa Andersdotter Filp, född 1858 i Alahärmä.

1913 — 1919
Paul Johannes Jakobsson
, son till förra ägaren, född 1885 i Evijärvi.
Hustru: Hilma Selina Andersdotter, född 1887 i Evijärvi.
Karl Keto, måg till förra bonden, född 1883 i Evijärvi.
Hustru: Maria Elisabet Jakobsson, född 1886 i Evijärvi.

1919 —
Österbottens svenska kristliga folkhögskolesällskap
.
Från 1927 ägdes delar av hemmanet även av Albert Hagen, Henrik Björklund och Gustav Häggblom.


Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 33–38.


Nästa hemman: Högbacka.