Se tillhörande meny
om den inte redan finns ovanför.

 


Hemman och husbönder

i byn

KOVJOKI och STRÖMMEN

1550—1850

omfattande byarna Kovjoki och Markby i Nykarleby samt Karby i Pedersöre


av Rudolf Olson

1998Nykarleby socken, eller tidigare Lepu by i Jepu fjärdingh, hörde på 1500-talet till Pedersöre storsocken. Då Nykarleby socken bildades år 1608 stannade Kovjoki och Karby i kommunalt hänseende kvar inom Pedersöre socken. Kyrkligt hörde de till den år 1607 nybildade Nykarleby församling fram till år 1875 då Karby överfördes till Pedersöre församling. Samma år överfördes Kovjoki och Markby kommunalt till Nykarleby. 1 )

1) Joel Rundt. Den Österbottniska byn, sid.173. Bothnia V. Hembygsföreningen Svenska Österbottningar i Helsingfors.

Karby hette enligt jordaboken ursprungligen Södre Karlaby (1549), Sörkarleby (1550).

Från 1556 till 1607 ingick Karby och Kovjoki hemmanen i Sundbys jordabok och ansågs således då höra till denna by vilket bl.a. bekräftas i en gränstvist mellan Sundby och Soklot byar från år 1564 2) där Karby inte finns omnämnd.

2) E.W.Levlin. Släkt och Bygd Nr 17, sid 73: ”En konungsdom från år 1564”.

Från 1608 ingår båda byarna i byn Kovjoki och Strömmen, där med Strömmen avsågs Karby. Byanamnet Strömmen har försvunnit och det gamla, ur jordaböckerna avförda Södre Karlebynamnet har i nutid återupplivats under namnformen Karby. 3)

3) T.E.Karsten. Svensk Bygd i Österbotten, nu och fordom, II Kulturnamn. sid. 195, Helsingfors 1923.

Vart respektive by hörde verkar även ha vållat en del huvudbry på 1700-talet. 1763 behandlades i Nykarleby häradsrätt en tvist i Karby om tillandning där Sundby och Kovjoki indragits därför att de var samfälliga med Karby i skog och fiskevatten. 4) Här utreddes att i jordaboken upptogs Karby och Kovjoki som en by i byn ”Kovjoki och Strömmen” i Pedersöre. Den del av Kovjoki och Strömmen som ligger närmast sjön kallas Karby och den övre delen Kovjoki. Kovjoki och Strömmen lyder under Nykarleby tingslag och pastorat.

4) E.W. Levlin: Avskrift av Nykarleby häradsrätts protokoll 26.1.1763, § 40.


Rudolf Olson
(1998) Hemman och husbönder i byn Kovjoki och Strömmen 1550—1850 omfattande byarna Kovjoki och Markby i Nykarleby samt Karby i Pedersöre.


Läs mer:
Kovjoki av Joel Rundt i Den Österbottniska byn.
(Inf. 2005-03-06.)