Monumentet över stupade och Hjältegraven1918
Kvarter 1 Kvarter 3 Kvarter 2 Kvarter 6 Kvarter 7 Kvarter 5 Kvarter 8 Hjältegraven Kvarter 4 [Länkar till För frihet och fädernesland — Minnesskrift över svenskösterbottningar, som gåvo sina liv i kampen för Finlands självständighet under ofärdsåren eller i frihetskriget 1918.]

Emil Ahlström
Karl Björklund
Karl Draka
Einar Eriksson
Henrik Granroth
Verner Haglund
Rafael Heikel
Oskar Jakobsson [Karl Oskar Juthas?]
Karl Jutas
Väinö Kisor
Uno Nyman
Johan Sorfvist
Kristoffer Söderman
Johan Wikblom
[Ernst Bruno Björkqvist]


1939—1944

[Länkar till ”Fallen för fosterlandet” i Österbottniska Posten.]

Vinterkriget        
Gunnar Berglund Näset [Begravning] 19/2 1940
*
Runar Eng Näset 7/2 *
Per-Olof Gyllenberg Näset 22/1 *
Valter Hellman      
Birger Kronlund Näset 13/3 *
Erik Lang Näset 13/2 *
Lennart Nylund Viborgska Viken 19/2 *
Rudolf Prüss      
Gustav Rajander sjukhus 1/3 *
Anders Stenfors Viborgska Viken 7/3 *
Fridolf Stenvall Näset 13/2 *
[Karl Granvik
*9/10 1910
Leipäsuo
Försvunnen.
15/2  
[Gunnar Berglund
*29/1 1918
Pienpero
(Bodde i Jakobstad)
19/2  

Fortsättningskriget
       
[25 juni 1941 – 19 september 1944]
Valter Backman        
Albert Björkman        
Lennart Hägglund Seesjärvi 31/10 1941 *
Sigfrid Julin        
Gunnar Keto Svir 8/10 *
Axel Lindell Kuksmäki 6/9 *
Fjalar Backman        
Paavo Hauta-Aho Jukosova 10/7 1943 *
Gunnar Holmqvist sjukhus 16/8 *
Erik Höglund Svir 17/10 *
Karl Blomqvist Näset, Tienhaara 23/6 1944 *
Sulo Elgbacka Näset 20/6 *
Edvard Keto Svir 19/6 *
Paul Mäenpää [Viborg] 20/6 1944]  
Ernst Nyblom Tienhaara 22/6  
Erik Nylund Tienhaara 23/6  
Ernst Ollus Viborg 31/7 1944 *
Birger Sarelin [Viborgs landskommun 26/7 Jeppo]
Jaakko Sirén [Salmi   Lemi]
Birger Nylund Svir, Shemenski 25/10 1941 *
Valter Nylund        
Ragnar Westerholm Svir 25/10 *
Jarl Åman Svir 25/10 *
Anders Blomqvist Shemenski 13/4 1943   
Karl Frostdahl sjukhus 30/9 1942 *
Nils Lindström Svir, Shemenski 11/11 *
Gustaf Nylund Shemenski 11/11  
Johannes Sirén sjukhus 19/3 *
Karl Gustav Stormåns Svir 10/7 *
* begravda i hjältegraven        

 

Rudolf Olson (2000) Gravvårdsinskrifter, Gravgården i Nykarleby, Gamla delen 1833—, sid 4.


Nästa: Kvarter 1.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Frihets-/Inbördeskriget.
Innehållsförteckning till kapitlet Vinter-/Fortsättningskriget.
Minnesmärket.
(Rev. 2023-12-26 .)