Sommarvärdshuset å Brunnsholmarna i Nykarleby, innehållande 2 mindre rum och kök, försedda med nödiga möbler, står att hyra från medlet af instundande juni månad. Skriftliga anbud kunna före den 14 maj inlämnas till Österbottniska Postens tryckeri, Nykarleby, under adres: Brunnsholmarna. Den blifvande innehafvaren eger själf ansöka restaurations- och utskänkningsrätt.


Österbottningen nr 31 den 26 april 1898.


Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2011-09-15, rev. 2014-07-22.)