Ur Seminariets årsberättelser


Bland intressanta fakta om t.ex. byggnadsarbeten finns även mer pikanta, därmed inte sagt mindre intressanta, detaljer som t.ex. att seminariet förärats en rostig stigbygel.Innehåll
1898–1899 

1920–1921

  1950–1951 1960–1961
1911–1912  1941–1942 1951–1952 1961–1962
 1912–1913  1932–1933 1942–1943 1952–19531962–1963
 1914–1915  1943–1944 1953–19541963–1964
 1916–1917  1944–1945 1954–19551964–1965
1907–19081917–1918  1945–1946 1955–19561965–1966
 1918–1919  1946–1947 1956–19571966–1967
   1937–1938 1947–1948 1957–19581967–1968
   1938–1939 1948–1949 1958–19591968–1969
   1939–1940 1949–1950 1959–19601969–1970

Kursiverad= pdf
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Seminariet i kapitlet Fakta.
Ur Nykarleby folkskolseminariums dagbok i Nykarleby folkskolseminarium av Hans von Schantz.
Samskolans årsberättelser.
(Inf. 2005-11-23, rev. 2014-11-07.)