SOCKLOT SKOLA
100 år

1883—1983


[Delförstoring]


[Publicerades som följetong december 2008–januari 2009.]


Innehåll
Förord 3
Inledning 4
Socklot by 5
De första impulserna 5
Socklot överförs till Nykby församling 6
Socklot bykista 7
Socklot får bykarta år 1744 7
Kyrkobyggmästare Riif 8
Kyrkans folkundervisning 9
Byskollärare och barnalärare 10
Nationellt intresse för folkskolan 15
Folkskolan kommer till Nkby landskommun 16
Socklot skola 19
Skolhållning, lärare och elever 21
Småskollärare anställs, småskolor byggs 24
En fjärde lärartjänst, skolan nybyggs 26

Skolan blir läropliktsskola

26
50-årsjubileet 28
Krigsår och kristid 30
John Sundkvists avsked 31
1950-talet, ny skola byggs 33
Den nya skolans invigning34
Skollivet i den nya skolan35
De senaste tio åren 37
Nils Sundkvists avsked37
Axplock ur protokollen 39
Socklot skolas lärare 41
Tjänstförrättande lärare enligt tidsföljd i Socklot skola 45
Skolköksor och städerskor och vaktmästare vid skolan 46
Skolans direktions- och grundskolråds ordförande47
Elevstatistik 47
Elevernas vidareutbildning50
Slutord 51


Sundkvist, Nils (1983) Socklot skola 100 år 1883—1983.
Copyright: Else-Maj Sundkvist.
Stig Haglund digitaliserade.


Läs mer:
Socklot av Thure Sandvik i Den österbottniska byn.
Kovjoki skola i Nykarleby 100 år 1886—1986 av  Karl Viktor Lundqvist.
Infört samma vecka som stadsstyrelsen föreslog att Ytterjeppo och Pensala skolor skall stängas. Några kommentarer på Österbottens Tidnings webbplats.
(Inf. 2008-11-28, rev 2022-01-23 .)