Kosola har
icke blivit
f
örgiftad.

Dog av lunginflam-
mation, svagt hjärta
och leverlidande.

(Från vår Helsingforskorrespondent.)

HELSINGFORS, 28 dec. Det anses numera vara fullständigt klarlagt, att ryktena om att Lappoledaren Kosola skulle ha blivit förgiftad, icke äga någon som helst grund. Den obduktion, som företagits i Ny Karleby, gjordes på anhållan av länsmannen i Lappo, men därvid framkom intet som kan stödja teorien om arsenikförgiftning.

Professor Backlund [borde väl vara Backman?], som förrättade obduktionen, förklarar på förfrågan, att döden förorsakades av lunginflammation i förening med svagt hjärta och ett leverlidande.

Även i sorgehuset anser man det otroligt, att Kosola skulle fallit offer för förgiftning. I Lappo är man mycket obehagligt berörd av ryktena. Jordfästningen förrättas i morgon.

Det undersökningsmaterial, som sänts till medicinalstyrelsen i Helsingfors, anlände hit i dag. Rättskemisten, dr Hämäläinen, har redan påbörjat sina undersökningar. Resultatet väntas vara klart tidigast om cirka två veckor.


Svenska Dagbladet den 29 december 1936. Hade ingen aning om att Kosola hade koppling till Nykarleby.


Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2018-02-09, rev. 2018-02-09 .)