Våldshandlingar i Finland. Enligt Meddelanden till Umebladet från Finland ha under de senaste dagarna flera händelser inträffat, som väckt allmän harm och förbittring i Finland. Härom dagen [10 september] fick sålunda ingenjör Jürgen von Essen i sin bostad i Jeppo besök af gendarmer, hvilka begärde att han skulle utlämna ett fotografi af sin broder. Då von Essen vägrade och under husvisitationen sökte fly genom ett fönster, nedsköts han af gendarmerna. Nämndemannen Heikkilä i Alahärmä har dödats genom strypning strax utanför sin bostad. Apotekare Roos i Gamla Karleby, veterinär Laurell i Nykarleby och flera andra ha häktats af gendarmer och förts vidare österut.


Svenska Dagbladet 1916-10-08.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Frihets- /Inbördeskriget.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2018-01-19, rev. 2022-01-03 .)