Nycarleby-noblessen. En handlande från Hernösand, som besökt Ö.P:s byrå, uppgaf, att han en dag uppehållit sig i Nykarleby och därvid bland andra ortens sevärdheter äfven tagit de natursköna Brunnsholmarne i närmare skärskådande, men vid rekvisition af förfriskningar å värdshuset å stället blifvit snöpligen afvisad med underrättelsen, att man af stadens herrar blifvit förbjuden att servera andra än stadens finaste nobless!


Tammerfors Nyheter nr 92 den 20 juni 1902.


Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2011-09-22, rev. 2011-09-22.)