Oafbruten
Journal
för
September, October, November och December

Månader af Året 1833.

Börjad i Ny Carleby Den 1 September 1833.

Sjette Häftet.

 

 


SEPTEMBER 1833.

Mensis jucunda aëre ornata, Germana,
musis honorata, tempus in societate sociorum,
puellarum, librorum atque retium degit.


    1. Första September 1833, en Söndag. Vädret var på f. m. mycket mildt, men mulet. Det var ämnadt, att vi skulle resa till Haralden. Kl. 11 lät jag Matts hemta hem "gambel brun" och gjorde med den gamla trotjenarn en rätt rolig ridt till Åminne, der en skön utsigt var åt Djupsten till. Derifrån kom jag i sporrstreck hem och trakterade då Brunte med bröd. Kort derpå kom Rosalie Lithén hit, sittandes 3/4 timme. Hon talte om skolprestens. Sedan åto vi middag. E. m. Skickade Lithéns återbud om Haraldsresan, och den blef ej heller af för oss, emedan det började regna. Ein wenig darauf las ich zehn versen in meinem Ovidius hinoben in die zimmer. Seitdem schreib ich der dreyte und lezte theil von dem Gulliver der zweyte. Dazu kamen auch einige partey piquet. Schwester Hanchen hatte roth und gelbe papier gekauft. Am neyn uhr lag ich schon in die bette. [Rosalie hade ej fått något bref sedan, då jag var sjuk. — Goda Mathilda, kunde du väl misstycka att jag vågade? — Nej, nej, det gör du inte, unna mig en enda rad af din hand.]


    2. Måndag. Upp steg jag kl. 7. Genast gjorde jag en vallfart i trägårdn till de älskeliga stickelbären. Vår quarn sattes åter i gång, och vi malade nu främmande mäld. På förmiddagen läste jag sehr wenig Ovidius, men på e. m. temmeligen. Jag fulländade Gulliver, skref litet om Mirka och gjorde 2 frontespicer. Det regnade två tredjedelar af dygnet. Jag spelte Forte Piano om afton och firade brasa. Mitt bröst hade ej varit bra. Efter quällsvarden skref jag litet (34 v. Ovidius) och läste sedan Bahrdt på säng.


    3. Tisdag. På förmiddagen hade i synnerhet quarnkladden kommit under min förvaltning. Der herrn Doctor, Bahrdt läste jag äfven. Morbror Calamnius skickade efter sadeln och fick den. E. m. Jag var uppe i kammarn och läste Ovidius; då kom broder Backman dit och hade skjutsat hit moster Augusta. Längre fram kommo Fru Svahn och S. Backman. Discurrertes om min hosta. Jag läste Ovidius ogeneradt. H. Backman kom hit efter sina fruntimmer och åt tillika med dem afton här. Skjutsade S. B. till stan.


    4. Onsdag. Quarn hade i dag mindskadt vatten, men gick ändå bra nog. Det är ett rätt hyggligt och vackert väder i dag. Folket skar här hemma. Mamsell A. L. Backman kom hit och var här hela dagen. Jag läste Ovidius deroppe. Om eftermiddagen dels förestod jag quarn, dels läste Ovidius, hvari jag hann 44 verser. Bahrdt läste jag på säng.


    5. Thorsdag. Jag lät elda upp i kammarn, rökte och läste Bahrdt framför brasan. Äfven läste jag litet i Arwidssons Finland och förargades öfver Sanct Henrics ben. Sedan läste jag Ovidius. E. m. var Mamma till stan, och det blef litet ledsamt. Då föll jag på det rådet att skjuta en skatstek; jag laddade bössan, men skatorna de voro för sluga. Ovidius måste då trösta mig. A. Dyhr var här. (Jag red.)

{Sankt Henrik, Finlands nationalhelgon, död möjligen 1158. Delar av hans reliker förvarades i Åbo domkyrka och bortfördes 1720 av Ryssarna.
Uppslagsverket Finland (1982).}


    6 September 1833. Fredag. Detta årets Zachariæ d a g. Kl. 6 om morgon vaknade jag af skott. Bröderna Hindric Backman och Albert Dyhr hade äfven nu, likasom förra året, behedrat mig dermed. De sköto nio, och jag två skott; summa elfva. Vi doppade caffe, och de gingo. Det var en utmärkt skön morgonstund, ett ideal af en höstmorgon. Sedan på f. m. läste jag Ovidius, spelte September marschen och skötte quarn. E. m. Jag var mest uppe i kammarn; mormor Wacklin var här. Kl. vid pass 6 kom Essen till mig; vi rökte, pratade och spelte Forte Piano. Äfven funderade vi om en duo i musik. Jag läste Doctor Bahrdt.


    7. Lördag. På förmiddagen (och hela dagen) blef mindre betydligt läst Ovidius, dels för quarns skull, dels af egen uraktlåtenhet och dels af en väldig packa tidningar som var aptitlig. Jag var med mamma till Riåkern och såg på folket som skar. E. m. Litet Ovidius och stickelbären i trädgården sysselsatte mig till kl. ½7. På gick jag till stan att söka Essen, men absente illo, gick jag till Hindric, eller rättare morfars. Der satt jag till 8 och drack ett glas vin. Nu ville jag gå hem, men blef nödsakad att gå efter syster till Mamsell Schioman och quarblef äfven der en timme. Slutligen spatserade jag hem i sällskap med Essen och flere fruntimmer, hvaribland Rosalie L. Jag spelte och läste. [Du goda Rosalie, hvad jag håller af dig för Mathildas skull]. [Hopp om bref]. (Fru Schale död.)


    8. Söndag. På f. m. var jag i kyrkan. Neuman predikte, och inga orgor funnos. Äfven kom jag för sent och måste gå upp på läctarn. Vidare, då jag kl. 11 kom derifrån, for jag med Hindric ut att rida, och vi voro till Forsbacka; det var en ganska rolig ridt. E. m. spelte jag Fredmans Epistlar och fann dem både lätta och nöjsamma. Mamma for till Harald och Sophie till Smedsbacka. Logren & Dyhr kommo hit; vi rökte, åto bär och sköto. Derpå spatserade vi till stan och mötte bror Cederman. Efter en promenad till storbron, gingo vi in till Albert och förblefvo der. J. Levelius, den dansmästarn, kom äfven dit, men låddes om ingenting. Vi rökte, spelade och drucko thée, thoddy och vin. (hyggligt lefverne!) Kl. 8 gick jag hem. Lithéns skjutsade hem mamma. Jag skref sedan i denna min dagbok 4 dagar.


    9. Måndag. Vi blefvo på f. m. bjudna till Fru Schales begrafning. Jag läste Ovidius och åt dugtigt vinbär i trädgåln. E. m. Hann jag min 500:de vers i farfar Ovidius. Kl. 5 spatserade vi ut till gräftbacken och såg på folket som skar råg. Jag rökte och åt mellanmål der. — Hem kl. 8. Sednare på afton roade jag mig med Fredmans Epistlar.


    10. Tisdag. Angrep jag hurtigt Ovidius i den supposition {förmodan}, att ingenting vore på e. m. läsbart. 31 verser hann jag ock. Oförmodadt fick jag besök af broder Thudén åtföljd af Essen. De suto blott en liten stund. På eftermiddagen gjorde jag först besök i bärbuskarna, klädde på mig och gick till grafölet. Granbergs från Wasa, som fått halfva arfvet, voro i stadenom. Kl. 4 på e. m. följde jag "Hej vale" gumman till sitt hvilorum. Klockan 7 kom lagman Clasen dit — Kl. ½ 9 kom jag derifrån — Strufva till afton.


    11. Onsdag. Fullkomligt frisk efter calaset steg jag upp. Mamma och jag resonnerade om min resa. Det var en skön, härlig höstdag, sådana nutiden få eller inga, så långt jag minns, bestått. Jag läste Ovidius der oppe i min trefliga solskenskammare. E. m. Fortsatte läsningen, men försummade att, efter löfte, gå till broder Logren. Hindric lät invitera mig till Åminne. Jag spände ett stycke not framför bäckens mynning. Kl. 8 om afton kom bref från bror Franz, notificerande en liten dotter, jemte bjudning till barnsöl. Om det kommit på förmiddagen, så hade vi rest. (41 verser i dag uti Ovidius.)


    12. Thorsdag. Också denna var en vacker dag, men mycket ostadig. Ingenting kom i noten. Jag läste Ovidius och beställde mig häst. En liten regnskur gick öfver oss. Eftermiddagen var åter vacker tills kl. 5, då en stark skur störtade ned. Någon åska och täta blixtar fortforo ända in på aftonen. Klockan ½2 à 3/4 till 3 var jag ridande till Åminstorpet att söka Hindric, men densamme personen var ej der. Gamla Brunte var både på dit och hemvägen så gräseligen ostadig — nej istadig ville jag säga — så att jag piskade sönder tre käppar på honom och ändå ej fick den canaljen hygglig. {Z. T. engagerade sig sedermera i djurskydd och grundade 1870 Majföreningen till småfåglars skydd.} — Sedan for Mamma till Haralden. Ovidius lästes — och jag hade idag hunnit 40 verser. Jag åt bär; spelte och väntade på Mamma. Moster Kerrman hade varit mycket dålig. Godnatt. —


    13. Fredag. F. m. Jag vitjade mössfällan och noten, men hade ingenting. Sedan läste jag Ovidius ända till middagen. E. m. Jag lät sadla Brunte och tog, ridandes, Lion med; vägen bar åt Åminne, och munsjörn krånglade, men lät några bastanta rapp öfvertala sig att gå. Vid Åminne blef jag ein, zwey, drey, insvept i en tjock dimma — hemresan gick bra; jag mötte likprocessioner. Sedan på e. m. läste jag Ovidius och hade hunnit mitt pensum, 40 verser, då Rosalie L. inträdde i kammarn. Sophie hade sönder sjung glaset. Snart derpå kom Essen och sedan H. Backman; vi rökte och pratade. Lithéns gingo (ledsamt att jag ej fick vara dernere!) Jag lånte Capten Brunströms fiol, och Essen och jag spelte duo. Läste tidningar.


    14. Lördag. Ingenting ovanligt på f. m. Intet i noten och ej en grand mera i möss fällan. Jag läste Ovidius och hann den 700:drade. — E. m. infann sig ett möss i contors fällan. 40 verser Ovidius blefvo lästa i dag. Jag hade quarn att gå. — Ingenting synnerligen märkvärdigt för öfrigt.


    15. Söndag. Jag funderade gå i kyrkan, men då finska gudstjensten var förut, så blef det ej af. — Jag hade quarn att gå och fick tre möss i magasinet. — Det var rätt vackert väder. — Vinbär. E. m. Mormor Wacklin var här. Kl. 5 gick Mamma et. Sophie till Juthbacka, och bror Essen kom hit; vi spelte duo och gingo ½7 till stan. — Vi mötte fruntimmer. — Hindric Backman, som vi sökte, var på bröllop hos en sjöman. Jag talte med Rosalie Lithén, som fått bref. — Spatserade. — Lånte af Essen Resan till Brunsvik och läste den långt in på natten. Äfven tidningar.


    16. Måndag. På förm. läste jag tidningar, brunsvigska resan och Ovidius. Vattnet i ån föll immerfort. Eftermiddagen var auction på fru Schales egendom; mamma var ut på visiter, och jag gick dit, träffade fru Granberg och fick lof att se på böckerna. Sedan hem och sköt till måls. Mamma kom hem, och henne följde R. och A. Dyhr. En stund sutto vi i mörkret i saln, sedan följde jag dem hem. Ingenting vidare. [Ledsamt att Mathilda höll skämtet om Marie Nylander för mer än det i sanning var — ett intet.]


    17. Tisdag. På f. m. var jag åter på auction och fick se hennes böcker, bland hvilka flere goda verk funnos, t. e. En resa till Levanten, tre tjocka band med många kopparstick. Förut var jag litet inne hos bror Essen. E. m. åter på auction, men jag sprang April, ty böckerna blefvo ej sålda. Jag var inne hos morfar, blåste der ett pipskaft och funderade om noten. Sedan var jag hemma för mig sjelf, spelade, skref och [var med tankarna i Stockholm.] — Jag sjöng med Sophie och fant, att mitt bröst, gudvarelof, mycket förbätrat sig.


    18. Onsdag. Började vi ein wenig fundera på noten. Vidare fick jag, till stor hugnad, på förmiddagen ut första boken i Ovidius, bestående af 781 verser. E. m. Mormor Wacklin var här; jag blef inviterad till Essens examen och gick. — Examinerte der Alexander Aspegren uti Latin och Grekiska — Thoddy — Nyman, fiscaln och Snellman der — den sednare illa placat — Essens afskedscalas. — Hem kl. 9 och betraktade ett starkt flammande norrsken. — Tidningar. —


    19. Thorsdag. Förmiddagen intet Ovidius. Noten blef reparerad af Dahlsten och drängarna. Dagen var vacker och klar. E. m. Väntade Essen hit, men förgäfves hela e. m. Fru Brunström här. — Spelte Forte piano och var i trädgården — ledsen — mormor Wacklin här. Underrättelse om J. Synnerbergs död. —


    20. Fredag. Beslut taget att gå till Lithéns. Dahlsten bygde noten. Ovidius, andra boken börjad; 20 verser. Afskref en utaf Fredmans Epistlar. E. m. Essen hit kl. ½ 3. Vi rökte och åto bär. — Sedan musicerade sist för denna gång. — Om måndag bär det af. — Weg kl. 4. — Derpå gingo vi till Lithéns och träffade Essen äfven der. I förmaket och i gatboden med Rosalie. — Sedan i trädgården; der funnos sköna stickelbär; vi suto i lusthuset och talte om enahandamycket. Tillbaka och drack thée. — Capitain Platen som reskamrat???!!! — Hem klockan nära nio, och vi blefvo ända till tåggrind. Stjernklar och vacker, men kall afton. [Hvad jag i afton fått höra], se numro III, gamla chiffren — [Åtminstone fick jag veta, att jag en gång varit lycklig — ja, jag var — men jag vill ej dömma i förhand. — Kanhända skall nästa år afgöra den saken; — ty oföränderlig blifver jag och fast i mitt beslut.] —


    21. Lördag. — Läste Ovidius. — Noten blef färdig och i ordning. — Kl 8 om morgonen var jag i stan sökande Essen; vi skulle gå till Logren — men den förre sof, och den sednare var i Kauhava. Sedan gick jag till Hindric och fick der blåsa ett pipskaft. E. m. Mamsell Sahlbom kom hit. Kl. 6 började vi dra not och höllo ut tre varp, men fingo blott en enda sik i det mellersta. Capitain Brunström var här; vi drucko thée. Pockusen hittade hem från notvarpet. — Bahrdt. —


    22. Söndag. Gick jag i kyrkan; Fonselius predikade och Ahlquist messade, men som en syltfot. 20 tacksägelser. — Sedan på orgläctarn och hörde på Sundqvist. — Demoiselle Sahlbom spisade middag hos oss. — E. m. Låg upp i kammarn, rökte och läste Resan till Biesterberg. — Bror Hindric kom efter mig till stan. — Spatserade. — Hos Backman lefde vi ogudaktigt på Söndagen: vi spelte Koriza och drucko thoddy. Tappade 3 sk. — Frater Federley — Bror Snellman knep i fyllan min mössa, och jag måste gå hem med hans hatt. — Turdins hos oss. — Bahrdt. —


    23. Måndag. Skönt väder. — Ovidius på f. m. — äfven skref jag af Fredmans Epistlar. Städade här upp i kammarn. — Cantor Finström här. — E. m. lät jag sadla gambelbrun och for ut att rida, begifvandes mig ända till Juthas, der jag tittade i dagboken. På ditvägen var Brunte krånglig, men hemvägen gick i galopp. Flickorna Calamnius kommo till oss; jag väntade Rosalie förgäfves. — Litet Ovidius. — Notkarlarne från Turdins voro och borta — fick hem mössan. — Sjöng med Sophie.


    24. Tisdag. Något regnigt och mulit. Om morgonen hade drängarna dragit not, men fått ingenting. Denna dagen var en såkallad årsdag Jag tog mått af min längd, och hade sedan den 22 September 1832 vuxit nära 2 tum. Skref utur Fredmans Epistlar. — E. m. Dito ur dito och läste Ovidius. Vi drogo tvenne varp not och fingo en liten usslig lake. — Ritade af stora reträtten.


    25. Onsdag. Åter vackert väder. Jag var på f. m. ridandes till Åminne och storåkern, der jag såg på folket. Brunte var, som vanligt först krånglig, men sedan på hemvägen hygglig nog. E. m. Voro främmande hos mig här upp i kammarn, d. ä. Rosalie Lithén, moster Lithén et dito Calamnius. Vi drucko här Caffe och thée. — Om jah sku få lefva tills jah dör! — Härifrån kl. 8: jag et Sophie följde med till stadenom. Ut att spatsera på storbron och talte om mångahanda, par exemple om skriftskolan. Sedan inne hos Lithéns. Vi följdes hem. Månljus afton.


    26. Thorsdag. Logren kom hit om morgon och satt hos mig en stund; Vi funderade om vår resa och öfverenskommo derom. Sedan på e. m. läste jag 16 verser uti farfar Ovidius. Sophie hittade min gamla kära Dagbok uti en rockficka. — Var ledsen om mina små nycklar, som jag fruktar mig hafva fällt bort. Prostinnan kom hit jemte Mamsell Högman en corps. Vi drogo tvenne varp not och fingo tvenne sikar. Fiskaln et Nyberg sågo derpå. — Moster Lithén et Augusta här. — Ritade af stora reträtten. —


    27. Fredag. Hann de förelagda 100 verser uti Ovidius till slut och lade den åsido för att afbida min ankomst till Helsingfors. — Broder Hindric kom, och åkande tillsammans, följde vi tillika med Logren et Federley broder Essen till Sundby, och der spisade vi middag. E. m. brygdes och dracks punsch medan vi väntade på gubben Stenroth, som var till Jacobstad. — [Der druckos Johanna Calamnii, Stafva Bergboms och Mathilda Lithéns skålar, den första för] Essen, [den andra för] Hindric Backman och [den tredje för mig.] — (Lion blef sjuk.)


    28. Lördag. Steg tidigt upp och drog ett varp not, men fick endast en romsik. — Lion hade varit orolig och sjuk hela natten och likaså var han nu hela dagen. — Mormor Wacklin här. — E. m. Var ut att rida ända framför Juthbacka, och Brunte var som vanligt. — Kl. ½ 6 gick jag till Lithéns; kl. 7 kom Sophie dit. — Der spådde vi med såll — R. höll uti — Och dermed hade vi en glad stund. — Sedan om afton badade jag. —


    29. Söndag. Skönt väder nog. Jag ämnade gå i kyrkan, men emedan Finskan i dag gick förut, så blef det ej af. Jag tecknade upp till everldelig åminnelse, hvad sållet igår spådde. En af dess spådomar slog lustigt nog in, nemligen att Neuman i dag skulle predika. Kl. 1 middagstiden kom bror Hindric och proponerte en liten ridt, hvilken jag antog, och red nu för sista gången i sommar ut, genom staden nära Juthbacka och så med force hem igen. — E. m. Rökte en pipa upp i min kammare och skref af Fredmans Epistlar. — Fruntimmer anlände dit ner en gros; de voro Svahns 3, Hammarins 2, Mamsell A. L. Backman, dito A. Turdin, dito Calamnius (den gamla) dito G. Stenroth et Marklund, Fru Platen och Bergers 2 — Summa 13 — Jag måste ned — A. Dyhr kom, och snart derefter till Sophie ett bref från Stockholm. — Åtskilliga lekar företogos — Sluteligen recommenderade sig alla, men jag och våra följde dem till staden. — På återvägen anträffades Rosalie L. och S. B. Med dem spatserade jag sedan några slag på storbron i månskenet — Hem — Vi gåfvo in opium åt Lion, som var dålig, 6 droppar — jag såg honom sista gången lefvande. — [Törs jag skrifva till Mathilda?]


    30. Måndag. Lion hade i natt blifvit totaliter utan hopp om vederfående, och derföre hade man medan jag ännu låg — — — d r ä n k t  det arma kräket. — Efter många omsvep fick jag veta det, och förlorade derigenom humeuret för hela dagen. — Rangerade affärer. — E. m. Erhöll kläde till min uniformsrock ifrån Uleåborg — zu stadt gegangen. — Till mormor Wacklin och till Moster Schioman — Derifrån till Lithéns, hvarest blott A. Dyhr var hemma — Från Lithéns begaf jag mig till Turdins, der voro Lithéns, Calamniuses et Bergers, och sållet var bland flickorna i rörelse Der tog jag föga afsked — Sednare på afton var jag åter ut att spatsera med Rosalie L. och några andra i månskenet — Jag beslöt skrifva — Carlavagnen — [Jag skref till Thilda.]


Månaden hafver haft:

Summa 9 tecknade dagar.

Märkbara
D:o
D:o
D:o
Glada
D:o
Sorgliga
D:o
Förtretliga
dagar
D:o
D:o
D:o
D:o
D:o
D:o
D:o
D:o
af N:o 1:
af N:o 2:
af N:o 3:
af N:o 4:
af N:o 1:
af N:o 2:
af N:o 1:
af N:o 2:
. . . . .

1

2

4

1
1


Topelius dagböcker (1918) första bandet utgifna af Paul Nyberg.


Nästa månad: Oktober 1833.
(Inf. 2003-12-12, rev. 2018-09-25)