Åbo Underrättelser


Åbo Underrättelser
(ÅU), dagstidning (5-dagars), som sedan 1824 utkommer i Åbo, Finlands äldsta; provinstidning och obundet språkrör för Åboland. Med Å. sammanslogs 1907 Åbo Tidning (gr. 1883, jfr Cygnaeus, Gustaf). Tidningen har haft en opinionsbildande betydelse även på riksplanet, bl.a. under chefredaktörerna Elias Lodenius (1909—19) och Bo Stenström (1978—). Den utges av Förlags Ab Sydvästkusten, som sedan 1974 även svarar för utgivningen av annonsbladet Pargas Kungörelser (gr. 1917), vilket utkommer en gång i veckan. Å:s upplaga var 1985 ca 7 900 exemplar. (Å. 1824—1924, 1924; Genom ett sekel, 1924; O. Torvalds, Nya blad i 150 vårar, 1973)


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Artiklar ur tidningen.
Mer aktuella uppgifter på Uppslagsverket Finland.
Faksimil av tidningen på Historiska tidningsbiblioteket.
(Inf. 2005-06-05, rev. 2022-01-04 .)