Assessor


assessor, ämbetstitel, tillkommer vissa högre, vanligen lagfarna tjänstemän i forststyrelsen, museiverket, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen samt domkapitlen (jfr domkapitel); tidigare även titel för de ordinarie domarna av lägsta rang i hovrätterna (de benämns sedan 1957 hovrättsråd av lägre löneklass). Länsassessor är titel för vissa ledamöter i länsrätterna. Jfr även kollegieassessor.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Mer aktuella, men dock ”magrare”, uppgifter på Uppslagsverket Finland.
Assessor Tjäder ville gifta sig med Celina Juthe i Örnen och Lejonet av Zacharias Topelius.
(Inf. 2004-11-27, rev. 2016-05-08 .)