Biografer

biografer. Den första fasta biografen i Finland öppnades 1904 i Hfrs. Antalet b. i landet var störst under 1950-talets senare del (jfr tabellen), varefter bl.a. konkurrensen från TV bidragit till en stark nedgång. Större biografkedjor ägs bl.a. av Suomi-Filmi Dy (se d.o.) och Adams Filmi Oy (Hfrs, gr. 1912), som med sina 50 b. (1981) i huvudstaden och endel större landsortsstäder är störst i branschen. Finlands biografägareförbund (Suomen elokuvateatterinomistajain liitto, gr. 1938) hade 344 medlemmar 1980.

Antalet biografer under vissa år 1938—80

1938 316
1950 507
1960 610
1965 384
1970 330
1975 317
1980 346


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Levande bilder gör sitt inträde av Erik Birck.
(Inf. 2005-04-18.)