Finlands vita ros' orden
Finlands vita ros' orden, instiftad 1919 av riksföreståndare Mannerheim på årsdagen av krigsutbrottet 1918, i rang numera den främsta i Finland. F. utdelas för allmänna medborgerliga förtjänster (även till utlänningar), devis: Isänmaan hyväksi (För fosterlandets väl). F. omfattar kommendörer med stora korset med kedja, kommendörer med stora korset, kommendörer av första klassen, kommendörer, riddare av första klassen och riddare (för andliga: ledamöter) samt tecken (för kvinnor) och medaljer av första klass med guldkors, första och andra klass. Storkorsen samt kommendörs- och riddartecknen utdelas även med svärd och med briljanter för utomordentliga förtjänster. Ordenstecknen utformades av Akseli Gallen-Kallela. Jfr utmärkelsetecken. (V. Vartio—L. Kontturi, Suomen valkoisen ruusun ritarikunta 1919—1939. 1939)Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Personer som hedrats med orden.
Aina Sund.
Frans Högbacka.
Anna Nordkvist.