Finska indelta militären

f inska indelta militären
, benämning på de nio skarpskyttebataljoner som uppsattes i Finland under Krimkriget [1853—56] på basen av indelningsverket från den svenska tiden, men till reducerad styrka. Bataljonerna (med fyra kompanier på 150 man var) var avsedda för försvaret av Finland. De deltog under kriget i några mindre strider, bl.a. vid Fredrikshamn. Efter kriget nedsattes deras manskapsstyrka till 320 man. 1863 samlades de nio bataljonerna till gemensamt lägermöte på Parola malm, där de mönstrades av Alexander II. F. indrogs 1868. (Hj. Krook, Hist. tidskrift för Finland 1921—23)
Uppslagsverket Finland (1982).
(Inf. 2004-11-15.)