Frälsebonde och frälseränta

frälsebonde (=adelns landbonde), bonde som brukade ett frälsehemman, till skillnad från skattebonde, som brukade sin egen skattebelagda jord (skattehemman), och kronobonde, som brukade ett kronohemman. F. var under senare delen av 1500-t. och i början av 1600-t. fria från utskrivning till krigsmakten inom frihetsmilen, som omfattade ett område med en mils radie från sätesgården.


frälseränta, numera avvecklad årlig avgift som innehavare av frälsejord kunde ha att erlägga åt annan. F. uppkom antingen i samband med frälserop (= försäljning av kronans gods el. räntor till adelsmän under 1600-t.), skattefrälseränta, eller genom att innehavaren av frälsejorden sålde denna, men förbehöll sig räntan därav, frälseskatteränta. Den förstnämnda avskrevs 1925, den senare 1954.


Uppslagsverket Finland (1982).
(Inf. 2003-12-29.)