Kämnärsrätt

kämnärsrätt
, tidigare underdomstol i Sverige-Finlands städer. K. var ursprungligen närmast ordnings- och brottmålsdomstol, men blev i 1734 års lag första instans för smärre civila rättstvister och kriminalmål, som ej gällde liv. K. avskaffades i Finland 1868.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Borgmästare Calamnius var domare vid kämnärsrätten i Uleåborg.
(Inf. 2004-11-02.)