Lagmansrätt

lagmansrätt, förutvarande landskapsdomstol i det svenska riket. L. dömde i andra instans, mellan häradsrätt och konungens dom, från 1600-t. hovrätt. Den bestod ursprungligen av lagmannen (se d.o.) och hela tingsmenigheten. I den senares ställe trädde småningom en nämnd. Denna skulle enligt 1734 års lag bestå av 12 nämndemän från häradsrätterna i lagsagan, som utgjorde l:s ämbetsområde. L. avskaffades 1868.


Uppslagsverket Finland (1983).
(Inf. 2003-11-16.)