Lördagssällskapet


Lördagssällskapet
, sammanslutning av unga helsingforsakademiker, bildat 1830. Bland medlemmarna märks J.L. Runeberg, J.J. Nervander, F. Cygnaeus, J.V. Snellman, M.A. Castrén, E. Lönnrot m.fl. På sammanträdena behandlades litterära och politiska spörsmål. L. påverkade även starkt den nyvaknade patriotismen. Sällskapet förlorade i betydelse, sedan Runeberg 1837 flyttat till Borgå. (I. Havu, Lauantaiseura ja sen miehet, 1945; E. Ekelund, Finlands svenska litteratur 2, 1969)Uppslagsverket Finland (1983)


.Läs mer:
Torsdagssällskapet. i Nykarleby av Einar Hedström.