Mösspartiet


mösspartiet
, mössorna, politiskt parti i Sverige-Finland under frihetstiden. Det understödde Arvid Horns politik, som byggde på engelskt och ryskt bistånd och hade som främsta programpunkt att bevara freden, men utmanövrerades vid riksdagen 1738—39 av det fransksinnade hattpartiet (jfr d.o.), och lyckades inte återta makten ens efter det olyckliga kriget 1741—43. M. hade sina flesta anhängare inom delar av den högre byråkratin, prästerskapet och borgerskapet samt inom bondeståndet. Partiets utländska förbindelser ledde till anklagelser för landsförräderi och dess upplösning, men kring 1760 uppstod ett yngre m. vars anhängare främst rekryterades ur de ofrälse stånden (”medelklassen”). Till dess mest framstående medlemmar hörde Anders Chydenius (se denne). Detta yngre m. tog makten vid riksdagen 1765—66. Den av mössregeringen bedrivna deflationspolitiken skapade emellertid svårigheter bl.a. för järnhanteringen, och hattarna kom på nytt till makten 1769. Sommaren 1772 var det åter m:s tur, men Gustav III:s revolution i augusti samma år gjorde slut på ständerväldet. Flera av kungens senare reformer hade först tagits upp av m. — En riklig modern historisk litteratur föreligger om m., se t.ex. I. Carlsson, Parti-partiväsen-partipolitiker 1731—43 (1981).
Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
I kapitel 3 av Örnen och lejonet av Zacharias Topelius nämns mössorna.
(Inf. 2004-10-31.)