Pedagogier

pedagogier, förr ett slags elementarskolor. I 1649 års skolordning indelades läroanstalterna i gymnasier, trivialskolor och barnskolor, av vilka de sistnämnda i slutet av 1600-t. allmänt började kallas p. Sådana fanns i de flesta städer och på landsbygden i Lojo (från 1626), Saltvik (1639) och Kimito (1649). P. ombildades 1843 i samband med omorganisationen av skolväsendet till lägre elementarskolor. Såväl folkskolan som mellanskolan kan anses ha utgått från denna skolform.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Nykarleby pedagogi i Samling till en Historik av Johan Gabriel Toppelius.