Quosego


Quosego, modernistisk litterär tidskrift, utkom 1928—29 i Hfrs med fyra nr under redaktion av Cid Erik Tallqvist. Till kretsen kring Q. hörde vid sidan av de tongivande Rabbe Enckell, Gunnar Björling och Elmer Diktonius (initiativtagare) bl.a. Hagar Olsson, Henry Parland, Atos Wirtanen och Olof Enckell; den sistnämnde har skrivit företalet till den faksimilutgåva av Q. som utgavs 1971. Som illustratörer medverkade Hjalmar Hagelstam och Torger Enckell. Q:s betydelse bestod främst i att den formulerade den redan konsoliderade modernismens målsättningar och fann vägen till intresserade litterära kretsar i Sverige.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
R. R. Eklund och Quosego av Lars Pettersson.