Svenska Österbottens litteraturförening


Svenska Österbottens litteraturförening, Vasa, gr. 1950, [av Evert Huldén] har till uppgift att främja intresset för litteraturen och stimulera den litterära verksamheten. Föreningen arrangerar författarturnéer och andra litterära evenemang av olika slag samt utger (sedan 1954) tidskriften Horisont (se d.o.). Den har vidare bl.a. anordnat handledning för nybörjar- och amatörförfattare och publicerat några dikt- och prosaantologier.


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Sven-Olof Högnäs var ordförande 1951–53.
S. arrangerade Minnesstund över Gånge Rolf 6 nov. 1957.
S. hade sitt årsmöte i staden 1959.
S. hade sitt årsmöte i staden och arrangerade en fest i samband med stadens 350-års jubileum år 1970.

Svenska Österbottens litteraturförenings webbplats.
Horisonts webbplats.
(Rev. 2023-07-29 .)