Syraksorden
Syraksorden (Jesu Syraks-orden), sällskap för konstutövare och -främjare, gr. 1879 i Paris av den svenske konstnären Ernst Josephson, som själv blev ordens förste president. Hans efterföljare som preses var Albert Edelfelt (1885—92), som följdes av Ville Vallgren, ordens stormästare 1892—1940. Bland medlemmarna märktes och märks ett antal framstående skandinaviska och finländska konstnärer och andra kulturpersonligheter. S. är i första hand en sällskapsklubb, men bedriver även i viss utsträckning välgörenhet till förmån för konstnärer. (K.J. Sillanpää, Lysande bröder — Pariisin veljet, 1979)


Uppslagsverket Finland (1985).