»Badinrättningen början
till utvecklingen»


År 1945 kom Mikael Nylander till Nykarleby och övertog stamapoteket. Två år senare invaldes han för första gången i fullmäktige. Ser man på kandidater, som ställt upp, har stadsborna den uppfattningen att alla nyinflyttade skall prövas i kommunalvalet.

Nylander satt oavbrutet i fullmäktige och ibland även i stadsstyrelsen intill senaste val. Då skedde den stora omsvängningen, nio av femton fullmäktigemedlemmarna byttes ut. För Nylanders del avgjorde lotten — och Gustav Dumell kom in i stället.

Hade mina två barn varit hemma så hade man aldrig behövt ta till lotten, säger Nylander. Ingenting är självklart.

Han tror att den politik han fört under sina år i fullmäktige har varit den rätta.

Den utveckling, som man ser nu, har lagts grunden till under tidigare år.

Ställa upp på nytt? — Det tror jag knappast. Åren börjar tynga.

Nylander daterar utvecklingen till då man byggde bad- och tvättinrättningen i början av 50-talet.

— Det var början till vattenledningen i staden. Efter det har allt annat kommit så småningom.

Ser man på förtroende och representationsuppdrag fanns i staden tre starka män: stadsdirektör Eklund på grund av sin tjänsteställning, lantmäteri-ingenjör Georg Karlsson i stadsstyrelsen, kommunal samarbetsman och stadsdirektörens ersättare samt apotekare Mikael Nylander, tidigare fullmäktigemedlem, stadsstyrelsen periodvis samt interkommunal samarbetsman. Trion har nu naggats i kanten. I stället har Pehr Tonberg starkt ryckt fram i de beslutsfattande instanserna. Han är grundskollärare, leder den kommunala skolplaneringen i Nykarlebynejden, stadsfullmäktigemedlem, stadsstyrelsemedlem, samt ordförande i kyrkofullmäktige.

Nylander har drivit hårt på utvidgningen av sjukhuset och en förbättrad åldringsvård.

— Det är fel att inrätta sjukavdelningar på åldringshemmen. Sjukplatserna skall finnas på sjukhuset.

I fjol upphörde apotekets stamrättigheter och Nykarleby har nu alltså ett vanligt apotek, över tvåhundra år gammalt och det tolfte i ordningen då det inrättades.

Apotekssocialisering? — Jag ser inget positivt i det. Betjäningen blir säkert sämre.

Nylander tror att för de anställdas skulle en omändring vara en förbättring.  Lönerna motsvarar inte den långa utbildningen, och här kunde något göras, menar han.Mikael Nylander, apotekare.Håkan Anttila, Vasabladet, torsdagen den 20 augusti 1970.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler av Anttilas artiklar ur jubileumsuppslaget.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2012-, rev. 2012-01-27 .)