Topelius tvivlade på
»Döbelns gård»


Den s.k. Döbelns gård var en av de byggnader som klarade sig när staden brann år 1858. Andra som klarade sig var norra tullstugan, nuvarande museet, huset [på platsen] där trivialskolan tidigare fanns — nu säte för stadskansliet — och södra tullstugan, nu kallad Döbelns gård.

Rut Kujala med mannen Lasse bor i stugan:

— Alla säger att det här är huset där Döbeln låg sjuk strax före slaget vid Juthas, säger Rut Kujala. Ingen kan säkert uttala sig i den saken.

Gatstumpen bredvid kallas Döbelns gränd vilket ytterligare anses stärka traditionen om Döbelns gård. Döbelns gränd fick sitt namn först i slutet på 1800-talet.

Zacharias Topelius kommer med andra uppgifter i sin självbiografi. Han säger att vid stadens brand ”nedbrann också Vennerholms gård vid torget, där Döbeln låg sjuk före slaget vid Juthas”.

Man tycker här att Topelius skulle komma med de rätta uppgifterna eftersom händelsen var i färskt minne. Han föddes tio år senare.

— Att stugan fanns på plats år 1808 är klart, säger Rut Kujala. Den är uppförd på 1750-talet.

Hon säger att gården i allas tro är Döbelns gård. Besökare frågar ofta om de får kliva upp på mellantaket samt syna magasinet på gården.

I samma kvarter finns [platsen för] huset där trivialskolan, grundad 1640, var placerad. Men den skolan gick samma öde till mötes som seminariet. Efter flera omändringar uppstod den i ny skepnad i Vasa.

Mellan Döbelns hus och trivialskolan någonstans tros stadens första kyrka ha stått. Enda resterna av den är de plankor och bräder som finns i den nuvarande kyrkan, som är byggd 1708.

Brostugan på andra sidan älven igen var, som namnet säger, det hus där broavgifterna bars upp. I början på århundradet kostade brofärden 10 penni. Fotvandrare gick gratis.Traditionen säger att Döbeln låg sjuk bakom detta fönster före slaget vid Juthas. Framför fönstret Rut Kujala.Håkan Anttila, Vasabladet, torsdagen den 20 augusti 1970.
Lars Pensar tillhandahöll


Läs mer:
Fler av Anttilas artiklar ur jubileumsuppslaget.
Döbelns gård i kapitlet Fakta.
(Inf. 2012-06-17, rev. 2024-03-03 .)