Församlingen
nekas lån


Nykarlebyborna är flitiga kyrkobesökare, säger avgående kyrkoherden Thure Sandvik. Medeltalet gudstjänstbesökare ligger mellan 150 och 180. Den hemmavarande församlingen är cirka 3.400 personer.

Thure Sandvik avgår 1 oktober, då han har tjänat jämnt 18 år som kyrkoherde i Nykarleby. Det är egentligen hans hemförsamling eftersom han är född i Socklot. Efterträdare är Mikael Sandell, kyrkoherde i Jeppo församling.

Byggandet av ett nytt församlingshem har varit aktuellt flere etapper. Ritningarna är klara.

— Kyrkostyrelsen anser att församlingen är för rik att få lån med låg ränta, säger Sandvik, Kyrkostyrelsen beviljar sådana lån.

Med ”rik församling” menas att inkomsten per församlingsmedlem är hög. Dessutom har församlingen egendom, främst skog.

Vernamo kapellansboställe är till salu. Den sista kapellanen, Runar Still, blir pensionerad samtidigt som Sandvik. Församlingen har numera endast en präst.
Håkan Anttila, Vasabladet, torsdagen den 20 augusti 1970.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Socklot av Thure Sandvik.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Andelsringen.
Fler av Anttilas artiklar ur jubileumsuppslaget.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2012-02-12, rev. 2012-02-12 .)