Steget före
Gamlakarleby


Nie-Carleby, sedermera Nykarleby, grundlades av konung Gustav II Adolf år 1617. Stadsprivilegierna fick staden först 7 september år 1620, endast ett par timmar tidigare än Gamlakarleby. Detta betydde att staden alltid vid de svenska riksdagarna och andra solenniteter tog steget före Gamlakarleby.

Namnet Ny-Karleby har tolkats på flera sätt. Den äldsta tolkningen är att man ville skilja den nya staden från den stora socknen Karleby i norr och därför blev det Ny-Karleby och Gamla-Karleby.

Andra påstår att Gustav II Adolf ville hedra sin far Karl IX med ett stadsnamn; Nije Carls by, som sedan blev Nykarleby.
Håkan Anttila, Vasabladet, torsdagen den 20 augusti 1970.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Neo-Carolina.
Slottes affärslokaler fanns i ett gammalt hus och ett nytt på samma tomt.
Fler av Anttilas artiklar ur jubileumsuppslaget.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2012-02-29, rev. 2012-04-17 .)