Westerlund
flyttar och far


Waldemar Westerlund är den enda av seminariets lektorer som blir förflyttad till Ekenäs. För ett par år sedan byggde han ett hus.

— Det ligger mycket arbete bakom huset, säger han. Det känns bittert att lämna det. Huset kommer att stå tomt förutom de korta besök som han och hans hustru hinner göra.

Westerlund menar att när man byggt ett eget hem, borde man få njuta av det också. Men flyttas han med de övriga ekenäslärarna anser han att han kan bo i Nykarleby.

Den sista årskursen från seminariet fortsätter som underavdelning till seminariet i Ekenäs. Kursen kommer i huvudsak att undervisas av lektorerna Ines Sjöblom och Per-Olof Rönnholm, som fungerar som timlärare.

Rafael Ahlbeck, tidigare lektor i sång och musik, blir också timlärare. Han befinner sig på indragningsstat och blir förtidspensionerad från nästa höst.

På jubileumsfesten uppträder Nykarleby stråkorkester. Jag har samlat ihop äldre spelmän och trimmat dem under flera år. Först under senaste vinter fick jag bredd på orkestern, som nu omfattar tolv stråkar och tre blåsare. Övningarna har skett i arbetarinstitutets regi.

När han för två år sedan fyllde sextio blev han samtidigt hum. kand. I en kortare avhandling har han undersökt musiklivet i Nykarleby seminarium åren 1873—1939.

Folkskollärarna har varit de bärande krafterna inom sång- och musiklivet i Svenskfinland, säger Ahlbeck. Han har kartlagt folkskollärarnas insatser efter deras studietid.Valdemar Westerlund är den ende av seminariets lektorer som flyttar till Ekenäs.Håkan Anttila, Vasabladet, torsdagen den 20 augusti 1970.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler av Anttilas artiklar ur jubileumsuppslaget.
(Inf. 2012-02-05, rev. 2012-05-08 .)