Dokumentation
fortsätter
i Nykarleby

På Nykarleby fotoklubbs årsmöte på tisdagskvällen beslöt man att fortsätta med dokumentationen av boendemiljön i nykarlebynejden. Dokumentationen är ett projekt som pågått några år och har blivit en stående aktivitet för fotoklubben. Hittills har man samlat ca 4 000 negativ i arkivet. Meningen är att Nykarleby stad skall förvara fotografierna i sitt arkiv. Därmed blir bilderna också tillgängliga för eventuella framtida forskare.

En fortsättning av älvprojektet blir det också. Klubbens medlemmar håller som bäst på med att fotografera av nästan varje meter av Nykarleby älv i centrum av staden. Man anser att det är viktigt att fotografera älvens utseende före dammhöjningen.

På tisdagskvällens årsmöte valdes Leif Sjöholm till ordförande för inkommande verksamhetsperiod. Till medlemmar i styrelsen valdes Holger Haglund, Heimer Dahlskog, Håkan Wiklund, Veikko Markkula. Suppleanter blev Leo Holmberg och Peter Simons.

Verksamheten under året har varit rätt livlig. Medlemmar ur klubben har deltagit i länsfototävlingen. Länstävlingens fotoutställning hölls på biblioteket. Man har framkallat diafilm, arbetat i fotoklubbens mörkrum, arrangerat diavisningar m.m.


Diavisning på ett av Nykarleby fotoklubbs månadsmöten. Holger Haglund, Håkan Viklund, Sulo Oksanen och Veikko Markkula jobbar med projektorn.
Diavisning på ett av Nykarleby fotoklubbs månadsmöten. Holger Haglund, Håkan Viklund, Sulo Oksanen och Veikko Markkula jobbar med projektorn.


Verksamhetsplanen berättar att man bland annat skall arrangera åtminstone en fotoutställning på biblioteket mot vårkanten. Kontakten med nejdens fotoklubbar skall också utökas. Dessutom planerar man en fotoutflykt i sommar. Bildvisningar under året har varit populära på månadsmötena. Den aktiviteten tänker man fortsätta med under år 1984. En diaprojektor med duk skall anskaffas för ändamålet. Diaprojektorn kommer också att användas i samband med utställningar.


Leif Sjöholm, Vasabladet den 17 februari 1984.


Läs mer:
Älvbranten, där klubblokalen var inrymd en tid, av Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2004-02-07.)