Eftersom benknotorna är borta skall en sten
påminna om gravgården under ämbetshuset

På 1700- och 1800-talet fanns en begravningsplats där Nykarleby stads ämbetshus står i dag. När ämbetshuset byggdes i början på 1980-talet hittades benknotor som fördes till dagens begravningsplats vid Nålören.
     Lämningar påträffades också när det Liljedahlska affärshuset (Restaurang von Döbeln) på granntomten byggdes år 1958. Uppgifter om begravningsplatsen finns dessutom i gamla dokument.
     De som sett filmen Ghostbusters drar säkerligen av detta slutsatsen att det spökar i stadshuset. Stadens tjänare påstår bestämt att så inte är fallet.


Kyrkoherden talade

Dock vill stadens fäder och församlingsfolket på något sätt helga platsen och det skedde på fredagen [den 7 september 1995]. En minnessten avtäcktes med inskriptionen "På denna plats fanns stadens begravningsplats fram till medlet av 1800-talet". Minnesstenen står på den lilla gräsmattan som finns mellan ämbetshuset och Liljedahlska huset.
     Kyrkoherde Henry Byskata talade vid avtäckningen och citerade den norske prästen och författaren Jostein Gaarder, som blivit världsbekant för sin roman "Sofias värld". I romanen citeras en filosof som hävdar att "den har inget grepp om sin samtid, som inte känner till världens historia minst 3 000 år tillbaka i tiden".
     Byskata erinrade om att bland andra stadsläkaren Torsten Sourander i tiden ivrade för att en minnesplatta över begravningsplatsen skulle sättas upp på ämbetshusets vägg.
     – Beslutet om detta torde också ha fattats i stadens beslutande organ. I dag blir så detta initiativ verklighet i och med att denna sten med pågjuten platta med text avtäcks, sade Henry Byskata.
     Avtäckningen av minnesstenen utgjorde en del av stadens 375-årsjubileum och Byskata noterade att det passar väl att det är konstskolan som har förverkligat minnesmärket. Han betecknade konstskolan som en framgångsrik institution som står för Nykarlebys löftesrika nutidshistoria.

 

Minnesvård. Stadsdirektör Stig Östdahl, stadssekreterare Michael, Djupsjöbacka, kyrkoherde Henry Byskata och stadsfullmäktiges ordförande Gunilla Djupsjöbacka [skall vara Nybäck] avtäcker minnesmärket som har formen av en sten med pågjuten textplatta.

FOTO: STIG SVENS
Minnesvård. Stadsdirektör Stig Östdahl, stadssekreterare Michael, Djupsjöbacka, kyrkoherde Henry Byskata och stadsfullmäktiges ordförande Gunilla Djupsjöbacka [skall vara Nybäck] avtäcker minnesmärket som har formen av en sten med pågjuten textplatta.


Stig Svens, Vasabladet den 9 september 1995.
Gunilla Kvist tillhandahöll.


Läs mer:
Tavlan.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2007-05-13, rev. 2007-06-20.)