Brunnsdrickningen
vid
Nykarleby Helsokälla

Begynnes åter i sommar den 15 juni. De ärade brunnsgäster, som enligt läkare-föreskrift skola begagna artificiella vatten, erhålla äfven sådana genom brunnshusföreståndarens försorg, enligt fabrikspris med tillägg af transportkostnaden. God och billig restauration finnes straxt invid brunnsinrättningen å de natursköna Brunnsholmarne.
     D:r Forsius njuter under sommaren tjenstledighet, och den, som i hans ställe förordnas att bestrida stadsläkaretjensten i Nykarleby, kommer äfven att under sejouren vara brunnsläkare.
     Nykarleby, den 5 Maj 1872 .E. L. J. Gellin.


Vasabladet nr 21 den 25 maj 1872 , sid 4.


Läs mer:
Efter att jag lagt in detta, såg jag att en liknande men utförligare annons publicerades året innan.
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Originalet på Helsingfors universitetsbibliotek, Historiska Tidningsbiblioteket.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2011-10-27, rev. 2014-07-22 .)