I tjenst åstundas,

från sednare hälften af maj eller sednast 1 juni, detta år, ett medelålders fruntimmer, kunnig i matlagning och som innehar någon vana vid mindre restaurationsrörelse samt kan uppte hedrande betyg, såsom föreståndarinna för värdshusrörelsen, under nästinstundande sommar, å Brunnsholmen invid Nykarleby stad. Närmare härom, antingen mundtligt eller skriftligt, med

Gellin i Nykarleby.      (197)


Vasabladet, 14 mars 1874, nr 11, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2022-10-30, rev. 2022-10-30 .)