Varsamt körs här
omkring rötterna

Björkarna på Esplanadgatan i Nykarleby får stå kvar. För närvarande håller man på att gräva ner regnvattenavlopp i esplanaden, men björkarna är inte i vägen för grävmaskinen.

— Vi räknade med att kunna utföra arbetet utan att skada björkarna, säger stadens fastighetsingenjör Henrik Manns. Jag tror att det här är bästa årstiden med tanke på björkarna. Hade vi väntat med arbetet hade vi säkert blivit tvungna att ta omkull alla träd i esplanaden.

Nykarlebys regnvattenavlopp började byggas redan senaste år. Arbetet med huvudledningen, som man nu sätter på plats, utgör andra etappen av utbyggnaden.

— Vi har tidigare haft ett blandsystem så att även regnvatten samlats upp i det egentliga avloppsnätet, säger Henrik Manns. Nu skall vi separera regnvattnet från det övriga avloppsvattnet.

— Det nya regnvattenavloppet leder direkt ut i älven. Vi kan inte dra regnvattenavloppet till stadens reningsverk för då skulle reningsverket överbelastas och nedbrytningsprocessen förstöras.

Senaste år byggdes början av regnvattenavloppet, avsnittet från Esplanadgatan ner till älven. Avloppet mynnar ut i älven strax nedanom kraftverket.Huvudledning för regnvattenavlopp dras genom Nykarleby, men björkarna får stå. Stilla och mjukt passerar grävskopan in mellan rottrådarna.
Foto: Sven-Olof Moliis.


— Vi måste bygga den här huvudledningen för att få bort översvämningarna inne i staden, säger Manns. Många gårdsägare vid Esplanadgatan brukar få vatten i sina källare efter långvarigt regn.

— Det är ganska flackt inne i staden, i synnerhet vid torget. Själva torget samlar upp mycket regnvatten.

I fjol gjorde vi upp en plan för hela stadens avloppsnät. När vi får den här huvudledningen färdig borde vi klara oss flera år framåt, men vi kommer att avsätta medel för att kunna bygga ut med anslutningsledningar vid behov.

— Arbetet med huvudledningen kommer att kosta omkring 100.000 mark. Stadens egna arbetare utför jobbet. Det blir billigast så. Och bäst blir det väl också när vi gör det själv.

Byggmästare Nils Levlin leder arbetet. Han har tre man plus en grävmaskinsförare till sitt förfogande.

Huvudledningen för regnvattenavloppet löper parallellt med avloppsledningen till reningsverket. Rengvattenavloppets huvudledning ansluts genast till de uppsamlingsbrunnar som redan finns.

— På den västra sidan om älven är höjdförhållandena helt annorlunda, säger Manns. Där har problemet i huvudsak lösts så att regnvattnet kunnat ledas direkt till öppna diken.

Eftersom regnvattenavloppet inte varit utbyggt har ytbeläggning av gator i stadscentrum inte kunnat göras på ett bra tag. Det arbetet kommer med all sannolikhet att ta ny fart nästa år.

Samtidigt som avloppsledningen byggs kommer också Jakobstadsnejdens Telefon Ab att lägga ner kablar för utbyggande av stadens telefonnät. Telefonbolaget inleder sitt arbete i dag onsdag.

Inom några veckor skall både regnvattenavloppet och telefonledningarna vara på plats.


Sven Olof Moliis, Vasabladetden 15 oktober 1975.


Läs mer:
Fler artiklar ur Tidningen.
(Inf. 2019-11-03, rev. 2019-11-03 .)