Korfmakare från Wasa köper på Nykarleby marknad 16 orkeslösa hästar.
Ö. P. berättar:

Under senaste marknad hade djurskyddsföreningen härstädes anställt ordningsmän, hwilka lade beslag på och uppköpte gamla orkeslösa hästar till ett antal af 16 stycken. Tidigare torde hästarna, sedan de fått dö en smärtfri död, blifwit nedgräfda, men nu hade till marknaden infunnit sig en köpare, nämligen en korfmakare från Wasa. Denne spekulant uppgaf, att han wisserligen skulle göra korf af de gamla hästarna, men skicka korfven till — Swerige. Vi önska svenskarna smaklig måltid, om nu hästköttskorfvarna verkligen afgå till Swerige.
     Men de kunde ju komma tillbaka hit ...
     Ovana som vi äro vid hästkött, vilja vi inte dröja vid sistnämnda tanke, men någon förnuftig anledning att rata hästkött ha vi icke.


Wasa-Posten onsdagen den 16 mars 1910.

 

Dementi.

Med anledning af notisen i Wasa-Posten af den 16 dennes, angående en korfmakare från Wasa, som skulle uppköpt orkeslösa hästar i och för korffabrikation, bedja vi få uppmäsksamgöra allmänheten att undertecknade aldrig använda hästkött till korf-fabrikation.

Högaktningsfullt:
Johan Klinkman
Hugo Klinkman

Wasa-Posten lördagen den 19 mars 1910.Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Detta med hästkött verkar ju inte vara något nytt. Denna ryska medwurst har jag ätit flera meter av, tillverkas i Uleåborg och säljs vid S-Market i 35 cm långa stänger.

 Läs mer:
Hästkött och Hästköttsskandalen på wikipedia.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2013-03-28, rev. 2013-03-28.)