Dödsfall


BERTEL KLOCKARS

 

Lektor, filosofie licentiat Bertel Klockars har avlidit i Nykarleby den 2.1 2000. Han föddes i Kronoby den 18.6 1914 som son till den kända folkbildaren och nykterhetskämpen Johannes Klockars.

Bertel Klockars blev student från Grankulla samskola år 1933 och påbörjade samma år naturvetenskapliga studier vid Helsingfors universitet.

Han avlade filosofie kandidatexamen år 1938 med ämneskombinationen zoologi, botanik och geografi samt biämnen kemi och geologi. Omedelbart efter studierna följde militärtjänst i Vasa vid Artilleriet, och sedan krigstjänst i fem års tid. Under ställningskriget i Fjärrkarelen inrättades tillfälliga så kallade frontskolor för att ge soldaterna meningsfull sysselsättning och kompensera det studiebortfall som kriget förorsakade. Bertel Klockars blev föreståndare för dessa skolor.

Sin första tjänst fick Bertel Klockars vid folkhögskolan i Närpes 1945—46. Samtidigt var han föreståndare för Närpes medborgarinstitut. År 1946 tillträdde han föreståndartjänsten vid Kronoby folkhögskola och under åren 1948—49 vistades han i Sverige vid Kungälvs folkhögskola, Här träffade han även barnmorskan Hanna Utterström, som han ingick äktenskap med år 1949.

År 1954 flyttade han över till läroverk som äldre lektor i biologi vid Vasa svenska flicklyceum. Det var de stora årskullarnas tid och elevantalet i klasserna kunde uppgå till över 40 stycken. Han fortsatte sina studiet och blev filosofie licentiat år 1963. Samma år blev han utnämnd till lektorstjänsten i biologi, geografi och lägenhetshushållning vid Nykarleby seminarium. Här sammanträffade han med framåtsträvande, studiemotiverade ”burkar”, så kallades nämligen seminariets lärarstuderande. Seminariet blev hans trivsamma arbetsplats ända till indragningen 1970.

Ornitologin varför Klockars både yrke och hobby. Hans specialitet var morgontidiga exkursioner. Till utrustningen hörde baskermössa, kikare, kamera, penna och anteckningsblock. Till en början tog han sig fram med cykel, senare med bil. Iakttagelserna antecknades med stor noggrannhet och publicerades tillsammans med tidigare rön i skriften ”Fåglarna i det sydösterbottniska kustlandet”. Den blev en värdefull kuskapskälla för den stora fågelintresserade allmänheten i det svenska Österbotten. År 1951 publicerade Klockars Kronoby folkhögskolas historik till skolans 60-årsjubileum, år 1956 ”Hur folk flyttat i Kronoby”. Han har också medverkat i ett antal läroböcker i geografi och biologi för grundskolan.

Till Klockars fritidsintressen hörde även veteranfrågor, Rotary och Odd Fellows, Efter pensioneringen har han också företagit talrika resor till bland annat Medelhavsländerna, Madeira och Färöarna.

Bertel Klockars sörjes närmast av dotter Gunnvor med familj, syskonen Marit och Berglit samt övrig släkt och vänner.

Den som vill ihågkomma Bertel Klockars kan göra det genom en inbetalning till Johannes Klockars fond. Den startades av Bertel Klockars vid Malax uf:s 100-årsjubileum 1988 och förvaltas av Malax Uf.


Gösta Johansson, Vasabladet den 12 januari 2002.
Lars pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Poesi och Prosa av Klockars.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2004-11-10.)