Närpes lyckligare än Nykarleby


Svenskösterbotten ändå i topp i lekfull jämförelse av landets städer


NÄRPES

Mats Ekman, text och foto
tel 2211 242

I åtta års tid har vi trott att Nykarleby är Finlands lyckligaste stad. När den rättmätiga ägaren till denna hedersbetygelse egentligen är Närpes.
     Ett räknefel snuvade tomatriket på titeln. Närpes fick nöja sig med en hedrande andra plats efter pälsstaden.
     Året var 1995 [april] då Helsingin Sanomat efter att ha samkört och analyserat en massa statistikuppgifter korade befolkningen i Nykarleby till landets lyckligaste.
Jämförelsen fick enormt genomslag i medierna och utnyttjades också av staden i sin marknadsföring.
     Pieksämäki hade förresten oturen att utses till landets olyckligaste stad, vilket å sin sida också gav uppmärksamhet åt orten. Faktiskt inledde också Nykarleby och Pieksämäki ett småskaligt vänortssamarbete.
     Kort efter publiceringen märkte Helsingin Sanomats redaktion att man räknat fel, men valde att inte att publicera någon rättelse. Det sker först nu, åtta år senare. I sin senaste månadsbilaga görs en tillbakablick på åren som gått och då noteras i förbifarten att det i själva verket var Närpes som då, 1995, var Finlands lyckligaste stad.
     Månadsbilagans redaktionsförman Lauri Malkavaara förklarar i ett epostbrev att eftersom det var en lekfull, ovetenskaplig undersökning som gjordes, fann man inte skäl att gå ut med en rättelse.

Hårfin skillnad
Dessutom, tillägger Malkavaara, var skillnaden mellan Nykarleby och Närpes hårfin. Mycket handlade om poängsättningen av de olika parametrarna. Undersökningen baserade sig bland annat på arbetslöshetsgrad, skilsmässofrekvens, brottslighet, självmord, alkoholkonsumtion och så vidare. En annan intern poängsättning hade alltså kunnat ge någon annan kommun titeln.
Men visst har den nyvunna utmärkelsen väckt uppståndelse i Närpes.
     Stadsdirektör Gösta Willman i Nykarleby fick i måndags ett mejl om saken av sin kollega i Närpes, Gustav Skuthälla.
     Willman låter inte särskilt olycklig över att Nykarleby nu retroaktivt mister sin lycklighetstitel.
     – Jag tror inte att Närpesborna lidit över det här. Men visst är det svårare att dra nytta av det nu, åtta år senare,
     – Även om både Nykarleby och Närpes är lyckliga städer har vi båda en befolkningsminskning, som vi måste jobba med. Lyckan blir inte mindre fastän vi delar den med ännu fler.
     Willman konstaterar att undersökningar av detta slag inte får tas på stort allvar, då de inte uppfyller vetenskapliga krav.
     Willman är ändå övertygad om jämförelsen ändå är en bekräftelse på att befolkningen i Svenska Österbotten är välmående, mycket tack vare det starka sociala kapitalet.
     Och positiv publicitet av detta slag är aldrig fel, säger han. Däremot är det svårt att mäta vilken effekten varit för Nykarlebys del.
     Gösta Willman kan inte avhålla sig från en skämtsam slutkläm:
     – Även om det nu står klart att Närpes var lyckligast för tio år sedan så tror jag att Nykarleby kört om sedan dess och i dag är landets lyckligaste stad.Mats Ekman, Vasabladet, 9 april 2003.


Läs mer:
Myten om Nykarleby ”landets lyckligaste stad” av Lars Pensar.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2009-01-02, 2009-01-11.)