Notiser i Vasabladet 1878

— Uppgift på de vid Nykarleby tullkammare under år 1878 till export anmälde skogsprodukter: Tjära 8261 tunnor, af hvilka 301 till Ryssland; tjärpärma 73 tunnor; trävirke: plankor 6.195 tolfter, utgörande 189,142,86 kubikfot; bräder 19,094 1/3 tolffter, utgörande 153,535,82 kubikfot; ved 25 famnar.

[Genom hettan bringas törveden i kullen att torrdestillera, och tjäran utrinner genom uttaget, mot hvilket kolningen drifves. Utom tjära erhålles vattendestillat, dels tunt, s. k. svartvatten, dels tjockare,
s. k. tjärpärma.

Tjärbränning i Nordisk familjebok (2019 ).]— Anläggning af en väg
längs östra sidan af Lappo Elf inom Ny Karleby socken.
     Sedan Kommunikationsväg blifvit inom Alahärmä socken, på östra sidan af Lappo elf från Viri hemman till rån mot Nykarleby socken, anlagd, hade Guvernörsembetet i Vasa län ålagt Nykarleby och Munsala socknebor m. fl. att från Gunnar hemman i Nykarleby ända till staden fortsätta nämnda väg, helst af ålder en byaväg der funnits, allt till staden. Därimot anförde ofvannämnde socknebor i underdånighet besvär hos H. K. M., men Kejs. Senaten har i utslag af den 29 Nov. nämnde besvär förkastat och bör vägen vara färdig år 1882.

Af Zachris Topelius skall ett arbete med titel ”Ungdomsdrömmar” nästkommande februari manad ingå i svenska tidningen ”Nya Dagligt Allehandas” följetong.
     ”Ny illustrerad Tidning” för den 14 dns innehåller ett porträtt jemte biografi af Z. Topelius.Vasabladet, 28 december 1878, nr 103, s. 2 f.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2020-03-12, rev. 2022-01-05 .)